Tuotteiden turvallisuus alkaa Suomen puhtaasta alkutuotannosta

Tuotteiden turvallisuus alkaa Suomen puhtaasta alkutuotannosta

Tuotteiden turvallisuuden varmistaminen alkaa aivan elintarvikeketjumme alkupäästä. Atrian tuotteisiin käytettävä liha tulee omilta sopimustuottajiltamme, joiden tuotanto-olosuhteet ja eläinten hoito ja kasvatustavat tunnetaan. 

Kuva Kämäräisen tilalta.

Tiivis yhteistyö tilojen kanssa edistää osaltaan turvallista ja puhdasta alkutuotantoa. 

Atria on laatinut kaikilla tuotantosuunnille hyvien toimintatapojen ohjeistukset ja ne sisältävät myös ohjeistukset hyvän tuotantohygienian ylläpitämiseen. Kaikilla tiloilla noudatetaan esimerkiksi ns. tautisulkua eli samoilla vaatteilla ja kengillä ei kuljeta suoraan ulkoa tuotantotiloihin vaan vaatteet ja jalkineet vaihdetaan sisään mentäessä. Näin varmistetaan, etteivät mahdolliset eläintaudit pääse leviämään tilalta toiselle. Esimerkiksi salmonellan suhteen Atrialla on nollatoleranssi. Lue lisää, miten Atrian elintarvikeketju pidetään salmonellasta puhtaana.

Alkutuotannon hankintaorganisaatiomme A-Tuottajat Oy:n asiantuntijat tarjoavat maatiloilla palveluitaan niin tuotantotilojen suunnittelun, eläinten ruokinnan ja hoidon kuin lääkinnänkin suhteen. 

ATRIANAUTA ATRIASIKA ATRIASIIPI

Suomessa pohjoiset olosuhteet tuovat joitakin etuja elintarvikeketjuumme nimenomaan tuoteturvallisuuden näkökulmasta:

  • Suomi on pohjaveden suhteen omavarainen ja käyttämämme vesi on erittäin korkealaatuista. Runsaiden vesivarojen ansiosta Suomessa on mahdollista käyttää eläinten juottamisessa rajoituksetta talousveden vaatimukset täyttävää juomavettä. Puhdas vesi vähentää tautiriskiä, sillä taudinaiheuttajat viihtyvät huonolaatuisessa vedessä.
  • Ilman laatu on pääosassa Suomea erittäin hyvä. Myös ilman pienhiukkasten esiintymisen osalta Suomi on erittäin hyvässä asemassa.
  • Maaperämme on myös kansainvälisesti vertailtuna erittäin puhdasta, maaperän raskasmetallipitoisuuksien osalta Suomi kuuluu Euroopan puhtaimpien joukkoon. Myös lääkeainejäämien esiintyminen Suomen pinta- ja pohjavesissä on vähäisintä maailmassa. Tämä johtuu mm. siitä, että antibiootteja ei käytetä eläintuotannossa ennaltaehkäisevästi, kuten monessa muussa maassa. Lue lisää suomalaisen tuotannon eläintautivapaudesta.
  • Viileä ilmasto vähentää kasvituhoojien määrää ja kasvinsuojeluaineiden käyttö on Suomessa keskimääräistä vähäisempää keskittyen lähinnä rikkakasvien torjuntaan. Torjunta-ainejäämiä onkin suomalaisissa raaka-aineissa ja ruuassa vähiten koko Euroopassa.

            Salmonellavapaa elintarvikeketju