Keskeiset tavoitteet ja tulokset Atrian ravitsemusvastuun kehittämisessä

Atria Suomi
Tavoitteet 2015 Tulokset 2015 Tavoitteet 2016
 • Atrian ravitsemusviestintää kehitetään edelleen: painotus Atrian verkkosivuilta löytyvän sisällön uudistamisessa.
 • Suolan määrän vähentäminen ja Sydänmerkki-kriteerit täyttävien tuotteiden lisääminen kaikissa tuoteryhmissä.
 • Ravitsemusstrategian päivittäminen.
 • Osallistuminen Atrian tutkimusstrategian mukaisiin, uusiin ravitsemustietoutta lisääviin hankkeisin.
 • Atrian uudistetuilla kuluttajasivuilla erityisruokavaliohakuominaisuudet.
 • Suolan ja rasvan määrää on edelleen alennettu food service-sektorin koulu- ja korkeakoulusuositusten mukaisten tuotteiden osalta, ja osittain reseptimuutoksia  on hyödynnetty myös vähittäiskauppatuotteissa.
 • Organisaatiomuutosten vuoksi ravitsemusstrategiaa ei päivitetty 2015. Linjauksien on katsottu pysyneen ajankohtaisina.
 • 2015 ei osallistuttu uusiin kansallisiin kehityshankkeisiin.
 • Verkkosivujen ravitsemusvastuun sisällön tuotanto.
 • Atria ottaa jatkossa käyttöön THL:n suositusten mukaisesti jodioidun suolan kansanterveydellisistä syistä.
     
Atria Skandinavia
Tavoitteet 2015 Tulokset 2015 Tavoitteet 2016
 • Suolan määrän vähentäminen leikkeleissä ja makkaroissa.
 • Yhtenäisten ravitsemusperiaatteiden luominen.
 • 21 % lihavalmisteista täytti vähäsuolaisuudesta kertovan Avaimenreikämerkin vaatimukset vuonna 2014. Luku kasvoi 34 %:iin vuonna 2015.
 • Ravitsemusstrategia kehitetty ja otettu käyttöön organisaatiossa.
 • Suolan määrän vähentäminen leikkeleissä ja makkaroissa. Kaikkien lihavalmisteiden tulisi täyttää vähäsuolaisuudesta kertovan Avaimenreikämerkin vaatimukset vuoteen 2020 mennessä (pois lukien kylmäsavustetut ja ilmakuivatut tuotteet, joiden valmistusprosessin vuoksi tämä ei ole mahdollista).
 • Ravitsemusstrategian toteuttaminen tuotannossa.
 • Avaimenreikämerkin saaneita tuotteita sisältävien tuoteryhmien lisääminen.
     

 

Atria Baltia

Tavoitteet 2015 Tulokset 2015 Tavoitteet 2016
 • Kotimaisen raaka-aineen käytön lisääminen tuotteissa.
 • Pienempiä pakkauskokoja kuluttajille.
 • Suolan ja soijan määrän vähentäminen tuotteissa.
 • Kotimaisten raaka-aineiden käytön lisääminen tuotteissa (lisäsimme virolaisten raaka-aineiden käyttöä grillituotteissa)
 • Pienemmät pakkauskoot kuluttajille (uusi premium-tuotteiden ryhmä ja 150 gramman pakkaukset)
 • Suolan ja soijan määrän vähentäminen tuotteissa: pitkän aikavälin tavoite, jonka otamme huomioon tuotekehityksessä ja etenemme askel askeleelta
 • Lisäaineiden käytön vähentäminen tuotteissa (E120:n käytön vähentäminen resepteissä)
 • Lisätä kuluttajatutkimusta.
 • Pakkausmerkintöjen muutosten loppuunsaattaminen EU:n asetuksen nro 1169/2011 mukaisesti.
 • Uusi lapsille suunnattu tuoteryhmä ilman lisäaineita sekä uusi tuoteryhmä, jossa korkeampi lihapitoisuus ja vähemmän lisäaineita.
 • Pakkauslinjojen uusiminen (materiaalien kulutuksen vähentäminen), innovatiivisempien pakkausten käyttäminen.