Alkutuotannossa

Vastuullisuus - ympäristö

AlkutuotannossaVastuu ympäristöstä - alkutuotannossa

Tutkimusten mukaan ruoantuotannon merkittävimmät ympäristövaikutukset koko ketjua tarkasteltaessa ovat alkutuotannossa. Ohjeistamme alkutuotantoa ympäristötehokkuuteen ja suosittelemme EU:n ympäristösitoumukseen sitoutumista sopimustuottajatiloilla. EU:n ympäristösitoumus sisältää eriasteisia toimenpiteitä maatalouden ympäristökuormituksen vähentämiseksi ja on toistaiseksi tehokkain tapa huolehtia yhteisesti yhteiskunnassa aiheutuvista ruuantuotannon ympäristövaikutuksista. Suomalaisista maatiloilta yli 90 % on sitoutunut EU:n ympäristösitoumukseen.