Vastuu ympäristöstä

Ympäristön kunnioittaminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö ruoantuotannon ja kulutuksen kaikissa vaiheissa on meidän jokaisen – tuottajien, teollisuuden, asiakkaiden ja kuluttajan – vastuulla.

Atrian toiminnassa tärkeintä on vähentää toiminnan suoria ympäristövaikutuksia.  Atria pystyy toiminnoissaan parhaiten vaikuttamaan energian ja veden kulutukseen sekä ehkäisemään jätteiden ja ruokahävikin syntyä.

Yhtiö edellyttää ympäristövastuullista toimintaa myös yhteistyökumppaneiltaan.

Ajankohtaista ympäristövastuussa