Atrialaiset sitoutuvat työhönsä

Atria toteutti vuoden 2015 alussa henkilöstötutkimuksen, johon koko konsernitasolla vastasi 80,1 % henkilöstöstä. Vastausten mukaan työtyytyväisyys on hyvällä AA-tasolla ja työntekijät ovat sitoutuneita Atriaan. Työntekijät ovat myös valmiita suosittelemaan Atriaa työnantajana.

Liiketoiminta-alueilla vastauksissa oli eroja. Oleellista on kunkin maan sisällä tapahtuvat kehittämistoimet, joihin tulosten perusteella ryhdyttiin. Kehittämisen osa-alueet ovat mukana päivittäisessä tekemisessä.

Henkilöstökyselystä nousevat kehittämistoimet ja positiiviset asiat on linkitetty Atrian Tapaan Toimia (Way of Work) -arvoihin. Henkilöstö on itse määrittelyt atrialaisten työtä ja henkilöstötoimintoja ohjaavan Tavan Toimia.

Viime vuonna lähdettiin kirkastamaan myös Atrian Tapaa Johtaa (Way of Leading), joka lanseerattiin konsernitasolla. Johtamisen linjana on olla vuorovaikutteista, osallistavaa ja kehittävää. Seuraavaksi esimiesohjelma viedään henkilöstön kehittämisen työkaluihin: osaamiskartoituksiin, kehityskeskusteluihin ja esimieskoulutuksiin.

placeholder