Jalostus

Jalostuksen tavoitteena on edistää tuotantoeläinten elinvoimaa ja koko tuotantoketjun kannattavuutta.