Eläinten hyvä hoito on avain kannattavaan ja vastuulliseen tuotantoon

Eläinten hyvinvoinnin seuraamisen ja kehittämisen peruspilareita on sopimustuotanto ja jäljitettävyys. Tiedämme jokaisen eläimen kohdalta sen alkuperän, kasvatusajan, ruokinnan ja hoidon. 

Eläinten terveys ja hyvä tuotos perustuvat ensisijaisesti tuottajien ammattitaitoon, eläinten hyvään hoitoon, suunniteltuun ruokintaan ja olosuhdehallintaan.  Atria varmistaa ketjussaan eläinten hyvää hoitoa sekä tuotantosopimuksiin että eläinten osto- ja myyntiehtoihin asetetuilla laatuvaatimuksilla.

Atria on laatinut tuottajien avuksi eläinlajikohtaiset tuotanto-oppaat, joissa on selkeät ohjeistukset eläinten jalostukseen, ruokintaan, kasvatusoloihin ja terveydenhuoltoon liittyen. Eläinlajikohtaisten tuotanto-oppaiden sisältöön voi tutustua Atrian alkutuotannon verkkosivuilla. Atrian sopimustuottajien edellytetään noudattavan tuotanto-oppaiden ohjeistuksia ja toimintaa valvotaan eläinlääkärin tarkastuskäynneillä tuotantosuunnasta riippuen 1–12 kk välein.