Teurastamolla

Eläinkuljetukset

Teurastamolla

Ennen eläinten saapumista teurastamolle tilat ovat lähettäneet teurastamolle ns. ketjuinformaatiolomakkeen, josta ilmenee kaikki oleellinen eläinten kasvatusajan terveyttä ja hyvinvointia kuvaava tieto.

Tarkastuseläinlääkärit tarkastavat kaikki eläimet elävänä ennen teurastusta teurastamon navetassa. Ketjuinformaation ja eläinten elävänä tarkastuksen avulla voidaan todeta eläinten kuljetus- ja teuraskelpoisuuden täyttyminen, niin että eläinten hyvinvointi ja kuluttajien terveys eivät vaarannu.

Teurastamon henkilökunta ohjaa teurastamolle saapuvat eläimet navettaan karsinoihin, joissa ne saavat levätä ennen teurastusta.  Juotavaa on saatavilla kaiken aikaa ja eläimet voidaan myös tarvittaessa ruokkia teurastamon navetassa. Teurastamon olosuhteita (lämpötilaa, ilmanvaihtoa) seurataan jatkuvasti teurastamon työntekijöiden omavalvontana. Naudat ohjataan teurastamon navetassa yksilökohtaisiin karsinoihin ja siat oman tilan kasvatusryhmissään ryhmäkarsinoihin. Naudat tainnutetaan pulttipistoolilla ja siat ohjataan pienissä oman tilan ryhmissä kaasutainnutukseen. Broilerit kuljetetaan häkeissä tilalta teurastamolle ja teurastamolle saapuessa puretaan välittömästi kaasutainnutukseen.

Eläinten taintuminen varmistetaan linjassa ja verenlasku tapahtuu välittömästi tainnutusten jälkeen.