Rauhallinen matka

Eläinkuljetukset

Rauhallinen matka

Atrian eläinkuljetuksia hoitavat sopimusautoilijamme. Kuljettajan ja kuljetussuunnittelun tärkein tehtävä on taata rauhallinen ja stressitön eläinkuljetus. Kaikki eläinkuljettajamme on koulutettu eläinten käsittelyyn sekä rauhalliseen ja taloudelliseen ajoon. Jokainen heistä on suorittanut koulutuksen edellyttämän kokeen ja heillä on voimassa oleva eläinkuljettajan lupakirja. Koulutettu kuljettaja vastaa eläinten hyvinvoinnista koko kuljetuksen ajan. Tarkastuseläinlääkärit valvovat teurastamolla eläinkuljetusautoja,  eläinten purkua kuljetusautoista sekä kuljettajan toimintaa.

Eläimille automatka on lepoa. Stressiä kuljetuksissa eläimille voi aiheutua lastaus- ja purkutilanteissa. Siksi niiden määrä pyritäänkin minimoimaan hyvällä kuljetussuunnittelulla. Eläimiä kuljetetaan kuljetusvälineissä, joissa on asianmukainen ilmanvaihto ja tarvittaessa lämmitysjärjestelmät mitkä huolehtivat sopivista kuljetusolosuhteista niin talvipakkasilla kuin kesähelteillä. Tarvittaessa eläimet ruokitaan ja kaikissa autoissa on juomanipat veden saannin takaamiseksi.  Eläimet matkustavat mahdollisuuksien mukaan samassa tutussa ryhmässä aina kotoa teurastamolle asti.