Eläinkuljetukset Atrian ketjussa

Atrian hankinta-alueena toimii koko Suomi. Siipikarjan ja sianlihantuotanto on keskittynyttä vilja-alueille ja siksi niiden kuljetusmatkat Atrian teurastamolle ovat melko lyhyitä. Siipikarjalla kymmenestä minuutista tuntiin, sioilla keskimäärin 3 tuntia. Naudoillakin suurin osa kuljetuksista kestää alle 8 tuntia, mutta joitakin pitkämatkalaisiakin teurastamolle saapuu aina pohjoisinta Suomea myöden.