Rehujen geenimuuntelu?

Eläinten ruokinta

Rehujen geenimuuntelu?

Rehuraaka-aineista soijarouhe on yritysvastuun näkökulmasta haastavin. Jo yli 80% maailman soijantuotannosta on muuntogeenistä ja muuntelemattoman soijarouheen saatavuus heikkenee kaiken aikaa.

Kaikkien tuotantosuuntiemme rehustuksessa käytetään joitain määriä soijarouhetta valkuaistäydennykseen. Soijarouhe on kasviöljyteollisuuden sivutuote. Soijaa ei siis kasvateta pelkästään eläinten rehuksi, vaan saadaksemme siitä öljyä. 

Yksimahaisten kotieläinten kuten broilerien ja sikojen rehun pääraaka-aine on vilja ja valtaosa siitä tuotetaan suomalaisilla maatiloilla. Naudoilla pääosa ravinnosta on nurmirehua. Lisäksi tarvitaan valkuaislisää (välttämätöntä kasvulle ja hyvinvoinnille) - soijaa, rypsiä ja härkäpapua - sekä vitamiineja ja kivennäisiä. Soija on tärkein rehuraaka-aineen valkuaislähde sikojen ja siipikarjan rehuissa. Naudoilla valkuaistäydennyksenä käytetään pääsääntöisesti GM-vapaata kotimaista rypsipuristetta tai GM-vapaata eurooppalaista rapsirouhetta.

Atrialla on oma kotieläinrehuja valmistava yhtiö A-Rehu. A-Rehu käyttää siipikarjarehuissa ja osassa sikarehuja valkuaistäydennyksenä sekä GM-vapaata että GM-soijaa saatavuuden mukaan. A-Rehu käyttää aina Pro Terra-sertifioitua, tai vastaavat kriteerit täyttävää, vastuullisesti tuotettua soijaa.  Atrian sianlihan sopimustuottajista 80 % käyttää A-Rehun tuotteita ja broilerituottajista lähes kaikki käyttävät A-Rehun rehuja. Kokonaisuudessaan valtaosa Atrian tuotantoeläinten rehuista on geenimuuntelematonta.

Geenimuuntelemattoman soijarouheen vaikean saatavuuden ja edelleen sen hinnan ennustettavuuden vuoksi suomalaisilta lihantuottajilta ei voi tällä hetkellä edellyttää ehdotonta sitoutumista muuntelemattoman valkuaistäydennyksen käyttöön. Toistaiseksi emme erottele lihantuotantotiloja sen perusteella käyttävätkö ne muuntogeenistä rehuraaka-ainetta ruokinnassa.

Kasvien DNA hajoaa eläimen ruuansulatuselimistössä ja lukuisat tutkimukset osoittavat, että GM –rehulla ruokituista eläimistä ei ole löytynyt jäämiä muunnellusta DNA:sta. Tutkimusten mukaan GM-rehulla ruokitut eläimet olivat yhtä terveitä ja hyvinravittuja kuin verrokkiryhmä.