Yritysvastuun raportointi

Atrian yritysvastuuraportissa kerrotaan, kuinka Atria vaikuttaa toimintaympäristössään ja lukuisten tärkeiden sidosryhmiensä kautta koko yhteiskunnassa. Raportti kuvaa kuluneen vuoden keskeisiä tapahtumia, tuloksia ja vaikutuksia yritysvastuun näkökulmasta sekä havainnollistaa, kuinka Atria ottaa vastuullisuuden huomioon toiminnassaan ja sen kehittämisessä.

Raportointityön perustana Atria käyttää kansainvälistä Global Reporting Initiative (GRI) G4-ohjeistoa, jossa yritysvastuuta käsitellään taloudellisen ja sosiaalisen vastuun sekä ympäristövastuun näkökulmista.

Toiminnan läpinäkyvyys ja avoimuus ovat oleellinen osa Atrian vastuullista toimintaa. Tämän mukaisesti Atria viestii yritysvastuustaan vastuuraportin ja verkkosivustojensa ohella sekä sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille kattavasti, järjestelmällisesti ja aktiivisesti koko ajan.

Atrian ensimmäinen yritysvastuuraportti ilmestyi vuonna 2009.

Lue Atrian viimeisimmät yritysvastuuraportit:

Yritysvastuuraportti 2017

Yritysvastuuraportti 2016

 Yritysvastuuraportti 2015

Yritysvastuuraportti 2014