Omavalvonta

Omavalvonnan tarkoituksena on varmistua prosessien oikeasta toiminnasta ja tuotteiden turvallisuudesta kuluttajille.

Atrian omavalvontajärjestelmä perustuu HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) -järjestelmään ja omavalvonnan tukijärjestelmiin. Tukijärjestelmät koostuvat lainsäädännön tai standardien edellyttämistä hyvien tuotantotapojen menettelyohjeista ja niiden valvonnasta. 

  1. HACCP-periaatteiden mukaisesti tuotantoprosessien mahdolliset kuluttajien terveyttä uhkaavat vaarat tunnistetaan ja niiden vakavuus ja todennäköisyys arvioidaan. Arvioijina toimii prosessikohtaisesti nimetty asiantuntijaryhmä, jonka neuvonantajina toimivat viranomaista edustavat tarkastuseläinlääkärit.
  2. Riskinarvioinnin perusteella määritetään HACCP-järjestelmän dokumentoitavat tarkastuspisteet ja kriittiset hallintapisteet sekä ohjeistetaan toimiminen normaali- ja poikkeamatilanteissa.
  3. Päivittäisestä omavalvonnan toteutumisesta ovat vastuussa esimiehet.
  4. Prosessin ja tukijärjestelmien toimivuutta seurataan muun muassa tuotteiden mikrobiologisen ja aistinvaraisen laadun tutkimuksilla, hygieenisten toimintatapojen ja siivouslaadun seurannalla sekä sisäisissä auditoinneissa.
  5. Omavalvontajärjestelmän tehokkuutta arvioidaan tuotannon asiantuntijaryhmissä vähintään kerran vuodessa edellä mainittujen seurantatulosten, HACCP-järjestelmän kirjausten sekä sisäisen ja ulkoisen palautteen perusteella. Lisäksi viranomainen valvoo Atrian omavalvonnan toteuttamista laitoksissa jatkuvasti.