Atria takaa tuoteturvallisuuden

Atria takaa tuoteturvallisuuden

*Turvallinen Atria Laatu –ohjelma määrittää tuoteturvallisuustyön raamit eli toimintatavat ja seurantakäytännöt.  Laatu- ja tuoteturvallisuusasioiden huomioiminen liittyvät sekä strategiseen että päivittäiseen johtamiseen.

Tuoteturvallisuudesta ja laadun kehittämisestä vastaa Atrialla johtoryhmän jäsen. Atria Suomessa kehitystoimintaa johtaa *TAL-ohjausryhmä, jossa on alkutuotannon, tuotannon sekä tuotteistuksen asiantuntijaedustus. Ryhmän tehtävä on luoda laatupolitiikka ja sen toteuttamiseen tarvittavat strategiat, asettaa laatutavoitteet, seurata laatutilanteen kehittymistä sekä organisoida kehityshankkeita. Johtoryhmä katselmoi *TAL-toiminnan tulokset vuosittain.

Tuotteiden turvallisuuden varmistaminen on ykkösasia päivittäisessä tekemisessä