Työhyvinvointi

Henkilöstövastuu

Työhyvinvointi

Atrialla kiinnitetään huomiota työhyvinvointiin ja työkykyyn. Hyvään työkykyyn ja -hyvinvointiin työpaikalla vaikuttavat työntekijän omat voimavarat, ammatillinen osaaminen, toimiva työyhteisö ja asianmukaiset työolot.

Katso myös henkilöstön hyvinvointi lukuina!

Työntekijän voimavarat

Nämä huomioimme: Näin onnistumme:
 • Fyysiset ja henkiset voimavarat
 • Voimavarojen riittävyys tulevaisuudessa
 • Suomessa atrialaisen keskimääräinen eläköitymisikä on 63 vuotta, ja sairauspoissaolot 5 %.

 

Ammatillinen osaaminen 

Nämä huomioimme: Näin toimimme:
 • Tavoitteet ja perustehtävä
 • Osaaminen nyt, osaaminen tulevaisuudessa ja työssä oppiminen

 

Työyhteisön toimivuus 

Nämä huomioimme: Näin toimimme:
 • Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön
 • Palautteen saaminen
 • Esimiehen tuki
 • Työtovereiden tuki ja ilmapiiri.
 •  Henkilöstökyselyn, kehityskeskustelujen, aloitekäytäntöjen, työturvallisuuskäytäntöjen sekä säännöllisten infotilaisuuksien avulla työntekijöiden palautteet tulevat kuulluiksi ja osaksi jatkuvaa, suunnitelmallista kehittämistä.

 

Työolot 

Nämä huomioimme: Näin toimimme:
 • Työvälineet ja menetelmät
 • Työaikajärjestelyt
 • Työolojen terveellisyys ja turvallisuus
 • Työn kuormittavuus sekä kuormituksen jakautuminen työyhteisössä.
 • Jokainen atrialainen voi tehdä aloitteita ja vaaratilanne-ilmoituksia.
 • Atrialla on suunnitelmalliset ja määrämuotoiset työturvallisuus- ja työterveyskäytännöt. Tavoitteena näissä käytännöissä on ennaltaehkäisevyys: työkyvyn säilyminen hyvänä koko työuran ajan.