Osaamisen kehittäminen

Henkilöstövastuu

Osaamisen kehittäminen

Osaavat ja motivoituneet työntekijät takaavat turvalliset ja maistuvat tuotteet 

Henkilöstön osaamisen varaan rakentuu yrityksen kaikkien toimintojen ja tuotteiden laatu. Henkilöstön hyvinvointi on ratkaisevan tärkeää myös Atrian kestävän kasvun kannalta. Vain tyytyväinen ja terve henkilöstö luo sellaisen työilmapiirin ja työnantajakuvan, joka mahdollistaa osaavan ja motivoituneen henkilöstön palkkaamisen.

Seuraamme usealla eri mittarilla henkilöstömme työhyvinvointia ja työtyytyväisyyttä. Tutkimustemme perusteella tiedämme, että Atrialla henkilöstön omistautuneisuus on huomattavasti korkeammalla tasolla kuin suomalaisissa organisaatioissa yleisesti. Merkittävimmät vahvuudet Atria Suomessa liittyvät työnantajakuvaan, työmotivaatioon ja johtamiskulttuuriin. Suurimmat positiiviset muutokset liittyvät palkitsemisen oikeudenmukaisuuteen ja päätöksenteon tehokkuuteen.

Miten Atrialla kehitetään osaamista?

  • Osaamisen kehittämistä ohjaa liiketoiminnassa tunnistetut tarpeet.
  • Osaamisen kehittämisen suunnittelussa ja henkilöstön kouluttamisessa hyödynnämme sisäisesti omia asiantuntijoitamme.
  • Koko henkilöstöä koskeva koulutussuunnitelma tehdään vuosittain.
  • Jokaisella tuotannon työntekijällä on työnopastuskortti, mikä käydään perehdytysvaiheessa ja myöhemmin työhyvinvointikeskustelujen yhteydessä läpi.
  • Toimihenkilöiden osaamista kehitetään Oskari-osaamiskartoituksen avulla, mikä on osa kehityskeskusteluja.
  • Painopiste kaikkien työntekijöiden kehittämisessä on työssäoppiminen.