Sidosryhmät tärkeässä roolissa

Atrian hyvän ruoan ketju muodostuu alkutuotannosta, teollisesta tuotannosta, asiakkaasta ja kuluttajasta. Sidosryhmät ovat vahvasti läsnä yhtiön ruokaketjussa koko matkan aina raaka-aineiden hankinnasta valmiiseen lopputuotteeseen ja sen käyttämiseen asti.

Sidosryhmien kuunteleminen ja heidän toiveittensa huomioiminen on yksi Atrian vastuullisuuden peruspilareista.

Atrialle strategisesti tärkeitä sidosryhmiä ovat kuluttajat, asiakkaat, henkilöstö, lihantuottajat ja omistajat. Muita sidosryhmiä ovat muun muassa raaka-aine- ja materiaalitoimittajat, viranomaiset, rahoittajat, oppilaitokset, kuntapäättäjät sekä media.

Atria vastaa sidosryhmien odotuksiin

Atria kehittää toimintaansa jatkuvassa ja tiiviissä vuorovaikutuksessa yhdessä sidosryhmien kanssa. Erilaiset sidosryhmäkyselyt auttavat sidosryhmien tarpeiden ja odotusten selvittämisessä sekä onnistumisen arvioinnissa.

Viimeisin laaja sidosryhmäkysely toteutettiin avoimena vuoropuheluna internetissä vuonna 2015. Tuolloin Atrian toiminnan arviointiin osallistui yli 3000 vastaajaa useista eri sidosryhmistä. 

Kuluttajatutkimuksen kautta saatava kuluttajatuntemus ohjaa Atrian tuotekehitystä ja markkinointia. Kuluttajien mieltymykset ja toiveet määrittävät viime kädessä sen, mitä tuoteryhmiä ja tuotteita Atria toimittaa kaupalle ja muille asiakkailleen.

Kumppaneilta odotetaan vastuullisuutta

Kumppanuus asiakkaiden kanssa on pitkäjänteistä yhteistyötä, jossa molemmat osapuolet kuuntelevat ja ymmärtävät toistensa tarpeet, toiveet ja mahdollisuudet myös vastuullisuuden näkökulmasta.

Atria toimii vain luotettaviksi ja rehelliseksi tiedettyjen alkutuottajien ja alihankkijoiden, asiakkaiden ja muiden liikekumppaneiden kanssa.

Yritys suosii yhteistyötahoja, jotka voivat hinta- ja laatuargumenttien ohella osoittaa toimivansa eettisesti hyväksyttävien toimintatapojen mukaisesti. Esimerkiksi materiaali- ja raaka-ainetoimittajia valitessaan yksi tärkeä kriteeri on toimittajan ympäristöjohtamisen taso.