Atrian vastuullisuuden sidosryhmät

Atrian vastuullisuuden sidosryhmät

Sidosryhmät tärkeässä roolissa

Atrian hyvän ruoan ketju muodostuu alkutuotannosta, teollisesta tuotannosta, asiakkaasta ja kuluttajasta. Sidosryhmät ovat vahvasti läsnä yhtiön ruokaketjussa koko matkan aina raaka-aineiden hankinnasta valmiiseen lopputuotteeseen ja sen käyttämiseen asti. Sidosryhmien kuunteleminen ja toiveiden huomioiminen on Atrialle yksi keskeisistä vastuullisen toiminnan peruspilareista.

Atria selvittää sidosryhmiensä tarpeita ja odotuksia erilaisin olennaisuus-, asiakas-, henkilöstö- ja sidosryhmäkyselyin. Tärkeintä on kuitenkin toiminnan kehittäminen jatkuvassa ja tiiviissä vuorovaikutuksessa yhdessä sidosryhmien kanssa.

Atrialle strategisesti tärkeitä sidosryhmiä ovat kuluttajat, asiakkaat, henkilöstö, lihantuottajat ja omistajat. Muita sidosryhmiä ovat muun muassa raaka-aine- ja materiaalitoimittajat, viranomaiset, rahoittajat, oppilaitokset sekä media.

Atrian vastuullisen toiminnan periaatteet, käytännöt ja tulokset on koottu jo vuodesta 2010 alkaen Atria Kädenjälki –ohjelman alle. Myös vastuullisuudesta viestiminen ulkoisille sidosryhmille ja henkilöstölle on osa Kädenjälki-ohjelmaa – samoin kuin tämä yritysvastuusivusto.

Sidosryhmien vastuullisuus tärkeässä roolissa

Atria toimii vain luotettaviksi ja rehelliseksi tiedettyjen alkutuottajien ja alihankkijoiden, asiakkaiden ja muiden liikekumppaneiden kanssa. Yritys suosii yhteistyötahoja, jotka voivat hinta- ja laatuargumenttien ohella osoittaa toimivansa eettisesti hyväksyttävien toimintatapojen mukaisesti. Esimerkiksi materiaali- ja raaka-ainetoimittajia valitessaan yksi tärkeä kriteeri on toimittajan ympäristöjohtamisen taso.

Kumppanuus asiakkaiden kanssa on pitkäjänteistä yhteistyötä, jossa molemmat osapuolet kuuntelevat ja ymmärtävät toistensa tarpeet, toiveet ja mahdollisuudet myös vastuullisuuden näkökulmasta.

Kuluttajien mieltymykset ja toiveet määrittävät viime kädessä sen, mitä tuoteryhmiä ja tuotteita Atria toimittaa kaupalle ja muille asiakkailleen. Kuluttajatutkimuksen kautta saatava kuluttajatuntemus ohjaa Atrian tuotekehitystä ja markkinointia.

Atrian sidosryhmät

Sidosryhmä Sidosryhmän odotukset Atrian odotukset Vuorovaikutuskanava 
Asiakkaat • kilpailukykyiset hinnat
• turvallisuus ja laatu
• asiakaslähtöinen palvelu
• luotettavuus toimituksissa sekä muussa toiminnassa
• yhteiset toimintamallit
• sovittujen asioiden toteuttaminen
• ennusteet
• henkilökohtainen kanssakäyminen
• markkinointiviestintä
• verkkopalvelut
• sosiaalinen media
• joukkoviestimet
•  tuotelanseeraukset
• kampanjat
• vierailut
• asiakaslehdet
Kuluttajat • tuotteita kuluttajan tarpeeseen
• edullinen hinta
• turvallisuus ja laatu
• luotettavuus
• eettisesti oikeutetut tuotteet
• Atrian tuotteiden valinta
• luottamus ja maksuvalmius Atria-brändiä kohtaan
• markkinointiviestintä
• verkkopalvelut
• sosiaalinen media
• joukkoviestimet
• tuotelanseeraukset
• kampanjat
Henkilöstö • palkka
• työsuhteen jatkuvuus
• sosiaaliedut
• viihtyisät ja turvalliset työolot sekä uralla etenemismahdollisuus
• työpanos
• innovatiivisuus
• henkilökohtainen kanssakäyminen
• verkkopalvelut
• joukkoviestintä
• kehityskeskustelut
• henkilöstötutkimukset
• koulutukset
• seminaarit ja tapahtumat
• henkilöstölehti
• yksiköiden omat viestintäkanavat
Tuottajat • luotettava ja pitkäjänteinen yhteistyökumppani
• asiantunteva neuvonta
• kilpailukykyinen tilityshinta
• sitoutuminen
• laatuvaatimukset täyttävä raaka-aine
• luotettava ja pitkäjänteinen yhteistyö
• henkilökohtainen kanssakäyminen
• verkkopalvelut
• sosiaalinen media
• tuottajalehdet
• seminaarit ja muut tapahtumat
Omistajat, sijoittajat • sijoituksien tuotto
• yritystoiminnan jatkuvuus
• päätäntävalta sekä pääoman palautukset
• riskin kantaminen pääoman muodossa • henkilökohtainen kanssakäyminen
• vuosikertomus
• verkkopalvelut
• joukkoviestintä
• yhtiökokous
• Capital Markets Day
• pörssi-ja mediatiedotteet
Rahoittajat • lainojen lyhennykset sovittuna aikana
• luotettavuus
• jatkuvuus
• velankestokyky
• vieraan pääoman lainaaminen sovittuun hintaan • vuosikertomus
• verkkopalvelut
• joukkoviestintä
• pörssi- ja lehdistötiedotteet
Sidosryhmä Sidosryhmän odotukset Atrian odotukset Vuorovaikutuskanava 
Viranomaiset • verotulot
• työllistäminen
• kansainvälinen kilpailukyky
• investoinnit
• yhteistyö ja ympäristön huomioonottaminen
• lainsäädäntö
• julkiset palvelut kuten hygieniavalvonta ja rahoitus
• henkilökohtainen kanssakäyminen
• vuosikertomus
• verkkopalvelut
• joukkoviestintä
• sidosryhmäkysely
• seminaarit ja tapahtumat
• viranomaisyhteistyö
• pörssi-ja mediatiedotteet
Alihankkijat ja yhteistyökumppanit • luotettava laskujen maksaminen
• pitkäaikainen asiakassuhde
• ennustettavuus ja kasvava kysyntä
• sovitunlaatuisten tuotannon tekijöiden kuten raaka-aineiden, materiaalien, palveluiden sekä valmiiden tuotteiden toimittaminen sovittujen toimitusehtojen mukaisesti • henkilökohtainen kanssakäyminen
• markkinointiviestintä
• vuosikertomus
• verkkopalvelut
• joukkoviestimet
• sidosryhmäkyselyt
• tuotelanseeraukset
• kampanjat
• seminaarit ja tapahtumat
• tutkimus- ja kehitysprojektit
Mielipidevaikuttajat ja media • läpinäkyvyys
• alan asiantuntijuus
• yleiseen mielipiteeseen vaikuttaminen • henkilökohtainen kanssakäyminen
• markkinointiviestintä
• vuosikertomus
• verkkopalvelut
• sosiaalinen media
• Hyvä Ruoka –asiakaslehti
• pörssi- ja lehdistötiedotteet
• mediayhteistyö
Lähiyhteisöt ja oppilaitokset  • työllistäminen
• yhteistyö
• ympäristöstä huolehtiminen
• harjoittelupaikat
• osaava motivoitunut työvoimapotentiaali
• julkiset palvelut kuten koulutus
• infratekniikka
• henkilökohtainen kanssakäyminen
• verkkopalvelut
• joukkoviestimet
• seminaarit ja tapaamiset
• vierailut
• harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikat
• tutkimus- ja kehitysprojektit
Tutkimus • yhteistyökumppani
• tutkimuksen tarpeet
• luotettava yhteistyökumppani
• asiantuntija
• tutkimuksen laatu
• henkilökohtainen kanssakäyminen
• joukkoviestimet
• seminaarit ja tapaamiset
• vierailut
• tutkimus- ja kehitysprojektit