Yritysvastuun kehityshankkeet

Vastuullisuuden periaatteet

Yritysvastuun kehityshankkeet

    Päättyy
TALOUS    
Ostotoimintojen tehostaminen ja harmonisointi Atria Oyj jatkuu
Tuotannon tehokkuuden parantaminen Atria Oyj jatkuu
Nurmon sikaleikkaamon investointi ja tehokkuuden parantaminen Atria Suomi 2017
Saarioisilta ostettujen toimintojen integrointi ja synergiaetujen hyödyntäminen Atria Suomi 2015
Alkutuotannon yhteistyön kehittäminen Atria Suomi jatkuu
Toimittaja-arviointimenettelyn kehittäminen Atria Skandinavia jatkuu
Toimittaja-arviointien määrän nostaminen Atria Skandinavia jatkuu 
Toiminnanohjausjärjestelmän uudistaminen Atria Baltia jatkuu
     

HENKILÖSTÖ JA SOSIAALINEN VASTUU

   
Atrian Tapa Toimia (Way of Work) Atria Oyj 2015
Atrian Tapa Johtaa (WoW Leading) Atria Oyj jatkuu
Atria Talent Management -ohjelma Atria Oyj jatkuu
Henkilöstökysely Atria Oyj 2015
Lihateknologiaosaamisen kehittäminen, Atria Meat Technology Seminar, jatko Atria Oyj 2015
Varhainen välittäminen, henkilöstön omaehtoinen työkyvyn ylläpito Atria Suomi 2015
Työturvallisuuden parantaminen  Atria Suomi, Skandinavia jatkuu
Tervetuloa Atrialle -perehdytys uusille työntekijöille Atria Suomi, Skandinavia jatkuu
Henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen Atria Skandinavia jatkuu
ASC Myyntiosaamisen kehittämisohjelma Atria Skandinavia jatkuu
ASC Esimieskoulutusohjelma keski- ja yleisjohdolle Atria Skandinavia jatkuu
ASC Projektiosaamisen kehittäminen  Atria Skandinavia jatkuu
Työlainsäädännön osaaminen (päälliköiden koulutus) Atria Skandinavia jatkuu
Atrian Tapa Toimia -työn syventäminen Atria Skandinavia jatkuu
Tasa-arvon kehittäminen Atria Skandinavia jatkuu
Suoritusten arvioinnit Atria Skandinavia jatkuu
Sidosryhmä koulutus Atria Skandinavia 2015
ASC Esiintymiskoulutus Atria Skandinavia jatkuu
Atria Tapa Johtaa toimeenpanon aloitus, esimiesten perehdytys Atria Skandinavia 2015
Henkilöstökysely Atria Skandinavia jatkuu
Taloudellinen tuki BRIS Lasten oikeuksien yhdistykselle Atria Skandinavia jatkuu
     
RAVITSEMUS    
Ravitsemusstrategian päivittäminen Atria Suomi 2015
Ravitsemusviestinnän kehittäminen Atria Suomi jatkuu
Yhtenäisen ravitsemuspolitiikan luominen Atria Skandinavia 2015
Suolan määrän vähentäminen tuotteissa Atria Suomi, Skandinavia, Baltia jatkuu
Lisäaineiden käytön vähentäminen Baltia jatkuu
Reseptien jatkuva kehittäminen ja lisäaineiden tarpeellisuuden arviointi Atria Skandinavia jatkuu
     
YMPÄRISTÖ    
Toimintajärjestelmän sopeuttaminen energiatehokkuusdirektiivin vaatimuksiin Atria Suomi, Skandinavia 2015
Materiaalitehokkuuden mittaamisen ja seurantakäytännön rakentaminen Atria Suomi 2017
Energiatehokkuusarvioinnit Atria Skandinavia 2015
Kierrätyksen varmistaminen kaikilla liiketoimintatasoilla Atria Skandinavia 2015
Hävikin minimoiminen, jätteen määrän vähentäminen tuotannossa Atria Skandinavia jatkuu
Tuotteiden ilmastovaikutusten arviointi, investointi laskentatyökaluun Atria Skandinavia 2016
Palmuöljyn korvaaminen resepteissä Atria Skandinavia jatkuu
Ilmastovaikutusten minimointi tuotannossa (esim. energiantuotannossa investoitu pellettipolttimeen 2015) Atria Skandinavia jatkuu
Kuljetusten ilmastovaikutusten minimointi Atria Skandinavia jatkuu
     
ELÄINTEN HYVINVOINTI    
Porsaiden kivuttoman kastraation kehittäminen  Atria Suomi 2016 
Atrialaisen sian terve häntä   Atria Suomi jatkuu
AtriaSika teurashylkäysten vähentäminen   Atria Suomi jatkuu 
Laatuvastuu - Läpinäkyvyyttä sianlihan alkutuotantoon  Atria Suomi jatkuu 
Valtakunnallinen nautakarjan terveydenhuollon edistäminen   Atria Suomi jatkuu 
AtriaNauta-ketjun tietojärjestelmien ja rajapintojen kehittäminen hyvinvointimittaamisen tueksi  Atria Suomi jatkuu 
Vasikoiden terveyttä ja lypsylehmien kestävyyttä edistävä KESTO-hanke   Atria Suomi jatkuu 
Emountuvikkojen tuonnin riskienhallinta ja vanhempaispolven rodun vaihto   Atria Suomi 2015
Hautomon toimintojen selkeyttäminen sekä munittamoiden tuotantotulosten parantaminen   Atria Suomi jatkuu
Eläinten hyvinvointia koskevia kysymyksiä lisätty tavarantoimittajasopimuksiin   Atria Skandinavia jatkuu 
     
TUOTETURVALLISUUS    
Tuotantolaitosten siirtyminen ISO 22 000 -standardista FSSC 22 000:2005 vaatimustenmukaisuuteen Atria Suomi 2015
Tavarantoimittajien ISO 22 0000 tai vastaavan tasoisen tuoteturvallisuusstandardin vaatimustenmukaisuus Atria Suomi  2015
Sähköisen jäljitettävyysjärjestelmän kehittäminen Sköllerstassa Atria Skandinavia jatkuu
     
VIESTINTÄ     
Yritysvastuuraportoinnin ja -tiedottamisen kehittäminen Atria Oyj jatkuu 
Atrian verkkosivujen uudistaminen Atria Oyj 2016
Atrialaisten asiantuntijoiden kirjoittamat blogit www.atriablogi.fi  Atria Suomi  jatkuu 
Atria sosiaalisessa mediassa, vuorovaikutteinen viestintä  Atria Suomi  jatkuu 
Elintarvikeketjun läpinäkyvyyden kehittäminen Atria Suomi  jatkuu 
Atrian verkkosivujen uudistaminen Atria Suomi 2015
Gilla Skolmat - kampanja kouluruokaloissa hyvän ruoan puolesta ja ruokahävikin vähentämiseksi Atria Skandinavia jatkuu
Kriisiviestintävalmiuksien kehittäminen Atria Skandinavia 2015
Sisäisen viestinnän välineisiin investoiminen, info-televisiot Atria Skandinavia 2015
BRIS-yhdistyksen koulukampanjaan osallistuminen Atria Skandinavia jatkuu
Maks & Moorits -brändin vahvistaminen ja Facebook-sivujen kehittäminen Atria Baltia jatkuu