Atrian vastuullisuuden periaatteet ja johtaminen

Yritysvastuu on kiinteä osa Atrian yrityskulttuuria ja tunnistamme vastuumme kaikille sidosryhmillemme. Vastuullisuus kytkeytyy toiminnassamme kaikille tasoille: tavoitteisiin, arvoihin, toimintastrategioihin, johtamiseen ja jokapäiväiseen työhön.  

Vastuullisella toiminnalla turvaamme nykyiset ja tulevaisuuden toimintaedellytykset. Kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti otamme huomioon kaikilla liiketoiminta-alueilla toimintamme taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät näkökohdat.

Toiminnan ja menestyksen tärkeimpänä edellytyksenä näemme kuluttajien ja asiakkaiden tyytyväisyyden ja luottamuksen. Kestävän toiminnan edellytyksiä ovat myös liiketoiminnan kannattavuus ja kilpailukyky, vastuullinen johtaminen, henkilöstön osaaminen ja sitoutuneisuus sekä jatkuva parantaminen toiminnan kaikilla osa-alueilla.

Atria-konsernin johtoryhmä on hyväksynyt nämä Atrian yritysvastuun yleiset periaatteet kokouksessaan 22.1.2009.

Yritysvastuuta johdetaan konserni- ja paikallistasolla

Atrian yritysvastuuta johdetaan kahdella tasolla. Konsernitasolla määritetään yhteiset toimintaperiaatteet, varmistetaan niiden mukainen toiminta ja asetetaan kaikille liiketoiminta-alueille yhteiset kehityshankkeet. Myös Atrian yritysvastuun vuosittainen raportointi toteutetaan konsernintasolla.

Atrian vastuullisuuden kehittäminen on päivittäistä toiminnan johtamista eri liiketoiminta-alueilla. Liiketoiminta-alueiden ohjausryhmät analysoivat alueensa merkityksellisten ja aktiivisten sidosryhmien odotukset Atrian vastuullisuudesta ja käynnistävät kehityshankkeet.