Vuoropuhelu sidosryhmien kanssa suuntaa Atrian vastuullista toimintaa

Atrian hyvän ruoan ketju muodostuu alkutuotannosta, teollisesta tuotannosta, asiakkaasta ja kuluttajasta. Sidosryhmät ovat vahvasti läsnä yhtiön ruokaketjussa koko matkan aina raaka-aineiden hankinnasta valmiiseen lopputuotteeseen ja sen käyttämiseen asti.

Sidosryhmien kuunteleminen ja heidän toiveittensa huomioiminen on yksi Atrian vastuullisuuden peruspilareista.

Atria vastaa sidosryhmien odotuksiin

Atria kehittää toimintaansa jatkuvassa ja tiiviissä vuorovaikutuksessa yhdessä sidosryhmien kanssa. Atrian strategisia kumppaneita ovat asiakkaat, henkilöstö, lihantuottajat ja omistajat sekä toimitusketjun kumppanit.  Näiden sidosryhmien kanssa vuorovaikutus on säännöllistä ja suunnitelmallista liiketoiminnan hoitamista.

Strategisesti vaikuttavia sidosryhmiä ovat kuluttajat, viranomaiset, rahoittajat sekä mielipidevaikuttajat ja media. Näiden sidosryhmien toimet vaikuttavat merkittävästi Atrian liiketoimintaan ja siksi niiden odotuksia seurataan ja niihin pyritään myös vastaamaan aktiivisesti.

Muita seurattavia sidosryhmiä ovat muun muassa oppilaitokset, kuntapäättäjät sekä toimialajärjestöt.