Atrian Toimintaperiaatteet

Atrian Toimintaperiaatteista heijastuvat yhtiön henkilöstön määrittelemät Atrian Tapa Toimia -arvot: ”Olemme aidosti kiinnostuneita asiakkaista ja kuluttajista, tuotamme laatua, haluamme menestyä ja olemme innostuneita työstämme.”
Toimimalla näiden arvojen ja yhtenäisten toimintaperiaatteiden mukaisesti Atria voi ohjata käytännön toimintaansa kohti kestävää kehitystä ja menestystä.

Atrian Toimintaperiaatteet linjaavat meille vastaukset päivittäiseen toimintaan. Kun olemme kaikki perillä yhteisistä toimintatavoista, arkinen päätöksentekomme – jossa kaikki viime kädessä ratkaistaan – nopeutuu ja helpottuu. Näin pystymme vastaamaan paremmin kuluttajien ja asiakkaiden sekä omistajien odotuksiin. Vain vastuullisesti toimiva yritys voi menestyä.

Syksyllä 2018 tarkistetuissa toimintaperiaatteissa vahvistetaan eettiset perusperiaatteet, joita arvostamme ja joita noudatamme toiminnoissamme joka päivä. Toimintaperiaatteita tukevat sisäiset politiikat ja ohjeistukset, jotka määrittävät ja ohjaavat käytöstä, jota odotamme kaikilta Atrian työntekijöiltä.

Atrian Toimintaperiaatteet

Atrian liiketoimia koskevat eettiset perusperiaatteet

Hallituksen hyväksyntä

Ydinpolitiikat

Hallinnolliset periaatteet ja niiden täytäntöönpanoa koskevat ohjeet

Hallituksen hyväksyntä

Operatiiviset politiikat

Operatiiviset toimintaperiaatteet ja niiden täytäntöönpanoa koskevat ohjeet

Atria-konsernin toimitusjohtajan hyväksyntä

 

Toimintaperiaatteissaan Atria sitoutuu seuraaviin kansainvälisiin sopimuksiin ja suosituksiin:

  • YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus ja lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus
  • Kansainvälisen työjärjestön (ILO) sopimus työelämän perusoikeuksista
  • YK:n Global Compact -aloite ihmisoikeuksien, työelämän oikeuksien ja ympäristönsuojelun edistämisestä ja korruption ehkäisemisestä
  • OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille
  • Kansainvälisen Kauppakamarin (ICC) kestävän kehityksen peruskirja ja ICC:n lahjonnan ja korruption vastaiset ohjeet
  • Business Social Compliance Initiative (BSCI) ostotoiminnan periaatteet

 

Atria edellyttää myös liikekumppaneiltaan vastaavanlaisiin toimintaperiaatteisiin sitoutumista

Atrian kumppanuustoimintaperiaatteet