Ympäristöjohtaminen Atrialla

Ympäristöjohtaminen Atrialla

Ympäristöjohtaminen perustuu Atrialla ympäristölainsäädäntöön sekä sidosryhmäodotusten täyttämiseen.

Jo vuodesta 1995 sertifioitu ISO 14 001 ympäristöjärjestelmä (Atria Suomi) on osoitus ympäristöasioiden hallinnan kokonaisvaltaisuudesta ja tavoitteellisesta lähestymistavasta. Atrialla ympäristövaikutusten huomioiminen on osa johtamista ja toiminnan suunnittelua tuote- ja palveluketjujen eri vaiheissa.

Ympäristövastuun keskeiset tulokset ja tavoitteet Atria-konsernissa

Atria-konserni
 
Tavoitteet 2015–2017 Tulokset 2015
 • Välittömien ympäristövaikutusten hallinta.
 • Koko tuotantoketjun ympäristövaikutusten tunnistaminen ja ympäristötehokkuuden edistäminen.
 • Toiminnan vaatimustenmukaisuus - ei viranomaishuomautuksia.
 • Toiminnan sopeuttaminen energiatehokkuusdirektiivin vaatimusten mukaiseksi.
 • Atria-konsernissa tuotantoon suhteutettu energian käyttö tehostui 2 %. Veden kulutuksessa saavutettiin myös 3 % tehostusvaikutus.
 • Osa toiminnan jatkuvaa parantamista.
 • Raportointiajanjaksolla toiminnasta ei raportoitu vuotoja, viranomaishuomautuksia tai määrättyjä pakkotoimia.
 • Kts. Liiketoiminta-aluekohtaiset toimenpiteet alla.
Atria Suomi  
Tavoitteet 2015–2017 Tulokset 2015
 • Energiatehokkuusdirektiivin (EED) vaatimusten mukaiset toimenpiteet.
 • Toimintajärjestelmän ISO 50001 -sertifiointivalmius.
 • Toiminnan vaatimustenmukaisuus.
 • Atria Suomen suurimpaan Nurmon yksikköön energiakatselmus tehty 2015.
 • Määritystyö aloitettu toimintajärjestelmän saattamiseksi ISO 50001 sertifiointivalmiuteen.
 • Toiminnasta ei viranomaishuomautuksia tai määrättyjä pakkotoimia. Ympäristöluvan mukaisissa jäteveden raja-arvoissa ei toistuvia poikkeamia. Kauhajoen jäteveden esipuhdistuksesta raportoitiin yhdeksän häiriötilaa, joihin korjaavat toimenpiteet on käynnistetty.
Atria Skandinavia  
Tavoitteet 2015–2017 Tulokset 2015
 • Energiatehokkuus.
 • Energiatehokkuusdirektiivin (EED) vaatimusten mukaiset toimenpiteet.
 • Kierrätyksen varmistaminen kaikissa toiminnoissa.
 • Jätteen määrän vähentäminen.
 • Tuotannon ilmastovaikutusten laskenta.
 • Sköllerstassa on vaihdettu öljykattila pellettikattilaan. Tämän arvioidaan vähentävän hiilidioksidipäästöjä noin 4 600 tonnia vuodessa.Oma henkilöstö on tehnyt energiakartoituksia kaikissa tuotantolaitoksissa Ruotsissa.
 • Kaikissa tuotantolaitoksissa ja toimistoissa harjoitetaan kierrätystä niin pitkälti kuin se on taloudellisesti ja ympäristön kannalta tarkoituksenmukaista.
 • Hävikkiä pyritään vähentämään edelleen. Esimerkiksi Sköllerstassa hävikki oli aiemmin 0,71 prosenttia tuotantomäärästä, mutta nyt se on pienentynyt 0,51 prosenttiin.
 • Ilmastopäästöjen laskentatyö on alkanut. Tätä varten on hankittu laskentajärjestelmä, ja ilmastotietoja kerätään parhaillaan.
Atria Venäjä  
Tavoitteet 2015–2017 Tulokset 2015
 • Tuotantoon suhteutetun veden käytön tehokkuus
 • Energiatehokkuus
 • Tuotantoon suhteutettu veden käyttö tehostunut 7 %.
 • Gorelovon tehtaan tuotantoprosessin tehostuksen tuloksena energiatehokkuus parantunut 5 %.
Atria Baltia  
Tavoitteet 2015–2017 Tulokset 2015
 • Tuotantoon suhteutetun veden käytön tehokkuus
 • Energiatehokkuus
 • Tuotannon keskittäminen Valgan tehtaalle.
 • Energiatehokkuus parantunut 8 %.
 • Tuotantoon suhteutettu veden käyttö tehostunut 20 %