Atrian rehuteollisuus

Ympäristön huomioiminen alkutuotannossa

Atrian rehuteollisuus

Atrian rehuteollisuudella on merkittävä rooli ympäristövaikutusten hallinnassa

Rehuntuotannolla on suuri merkitys kotieläintuotannossa niin taloudellisesti kuin ympäristön kannalta. Huomiota on kiinnitettävä eläinten suunnitelmalliseen ruokintaan sekä rehuraaka-aineiden hankintaan. Atrialla on mahdollisuus vaikuttaa kotieläintuotannon ympäristötehokkuuteen sekä oman rehuntuotannon että ruokintaneuvonnan kautta.

Atria Suomi Oy:n omistama rehuyritys A-rehu Oy ottaa huomioon tuotannon ympäristövaikutukset toiminnassaan. A-rehu mm. hyödyntää kotieläinten ruokinnassa elintarviketeollisuuden sivutuotteina syntyviä energia- ja valkuaisrehuja. 

  • Meijeriteollisuuden sivutuotteena syntyvät herat ja maitohuuhteet ovat hyviä vasikoiden ja porsaiden rehun raaka-ainetta.
  • Leipomoiden ylijäämäleipä kelpaa naudan appeeksi korvaamaan viljaa.
  • Tärkkelys- ja etanolituotannon sivutuotteena syntyvät viljaperäiset valkuaisjakeet hyödynnetään tehokkaasti kotieläintiloilla ja niillä korvataan merkittävä määrä etelä-amerikkalaista tuontisoijaa.
  • Perunateollisuudesta syntyvät sivujakeet hyödynnetään tehokkaasti lihanautojen apeseoksissa.
  • Panimoteollisuudesta syntyvät viljaperäiset energia- ja valkuaisjakeet hyödynnetään naudoille ja lihasioille.

A-Rehun komponenttiratkaisut suosivat kotimaisen lähirehun ja valkuaisen käyttöä ruokinnassa. Tuotantoeläinten ruokinta tiloilla perustuu pääosin kotoiseen eli omalla ja/tai lähitilalla viljeltyyn viljaan ja naudoilla oman tilan nurmeen. A-Rehu valmistaa omissa rehutehtaissaan täydennysrehuja, joilla mahdollistetaan tilakohtaiset ruokintaratkaisut tilalta tai lähialueelta saatavien perusrehujen (vilja ja nurmirehu) täydentämiseen.

A-Rehu Oy, Ilmajoki, Koskenkorva

Lisätietoa A-Rehusta myös tässä linkissä