Osaamista, oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta

Atria on kasvava ja kansainvälinen, suomalainen elintarvikealan yritys, joka toimii koko ruokaketjussa – pellolta pöytään. Suomessa atrialaisia osaajia on noin 2 210, Skandinaviassa 980, Venäjällä 820 ja Baltiassa 300.

Henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen sekä palkkauksen oikeudenmukaisuus ovat Atrian sosiaalisen vastuun keskeisiä elementtejä. Kaikilla atrialaisilla on yhteinen, henkilöstön itse määrittelemä Atrian Tapa Toimia. Se ohjaa arkipäivän työtä.

Atrialla uskotaan ihmisläheiseen johtamiseen, jossa kommunikoidaan ja osallistetaan työntekijöitä. Heidän kehittymistään esimiehinä ja asiantuntijoina tuetaan ja rohkaistaan. Esimiehemme kannustavat ideointiin ja antavat realistiset ja vaativat tavoitteet myös itselleen. Saamme paljon aikaan, koska esimiehet johtavat esimerkillään ja kokemuksellaan. Keskitymme ratkaisuihin, emme ongelmiin.

Sujuva ja avoin vuorovaikutus sidosryhmien kanssa on osa atrialaisten arkea – yhteistyötä tehdään niin ikään henkilöstön itse määrittelemistä arvoista käsin.

Atria tiedostaa vastuunsa myös lähiyhteisönsä nuorista. Yritys tarjoaa vastuullista kesätyötä sekä harjoittelu- ja opinnäytemahdollisuuksia vuosittain sadoille nuorille. Koululaisten Yrityskylä-toiminnassa Atria on ollut mukana jo useiden vuosien ajan.

Ajankohtaista sosiaalisesta vastuusta