Geenimuuntelu: käytetäänkö eläinten ruokinnassa GM-rehua?

Geenimuuntelu eli GMO tai GM-vapaus ruoan tuotannossa on jatkuvasti puhuttava aihe. Siihen liittyen soijarouhe rehuraaka-aineena on yritysvastuun näkökulmasta haastavin. Jo yli 80 prosenttia maailman soijantuotannosta on muuntogeenistä ja geenimuuntelemattoman soijarouheen saatavuus heikkenee kaiken aikaa.

Atrialla tehdään jatkuvasti töitä, jotta geenimuuntelun lisäksi myös ympäristönäkökulmasta haastavan soijan käyttöä saataisiin korvattua eläinten ruokinassa muilla valkuaislähteillä.

Kaikkien tuotantosuuntiemme rehustuksessa käytetään joitain määriä soijarouhetta valkuaistäydennykseen. Soijarouhe on kasviöljyteollisuuden sivutuote. Soijaa ei siis kasvateta pelkästään eläinten rehuksi, vaan saadaksemme siitä öljyä. 

Yksimahaisten kotieläinten kuten broilerien ja sikojen rehun pääraaka-aine on vilja ja valtaosa siitä tuotetaan suomalaisilla maatiloilla. Naudoilla pääosa ravinnosta on nurmirehua. Lisäksi tarvitaan valkuaislisää sekä vitamiineja ja kivennäisiä, sillä se on välttämätöntä eläinten hyvinvoinnille ja kasvulle. Soija on tärkein rehuraaka-aineen valkuaislähde sikojen ja siipikarjan rehuissa. Naudoilla valkuaistäydennyksenä käytetään pääsääntöisesti GM-vapaata kotimaista rypsipuristetta tai GM-vapaata eurooppalaista rapsirouhetta.

Atrialla on oma kotieläinrehuja valmistava yhtiö A-Rehu. A-Rehu käyttää siipikarjarehuissa ja osassa sikarehuja valkuaistäydennyksenä sekä GM-vapaata että GM-soijaa saatavuuden mukaan. A-Rehu käyttää aina Pro Terra-sertifioitua, tai vastaavat kriteerit täyttävää, vastuullisesti tuotettua soijaa.  Atrian sianlihan sopimustuottajista 80 % käyttää A-Rehun tuotteita ja broilerituottajista lähes kaikki käyttävät A-Rehun rehuja. Kokonaisuudessaan valtaosa Atrian tuotantoeläinten rehuista on geenimuuntelematonta.

Geenimuuntelemattoman soijarouheen vaikean saatavuuden ja edelleen sen hinnan ennustettavuuden vuoksi suomalaisilta lihantuottajilta ei voi tällä hetkellä edellyttää ehdotonta sitoutumista muuntelemattoman valkuaistäydennyksen käyttöön. Toistaiseksi emme erottele lihantuotantotiloja sen perusteella käyttävätkö ne muuntogeenistä rehuraaka-ainetta ruokinnassa.

Kasvien DNA hajoaa eläimen ruuansulatuselimistössä ja lukuisat tutkimukset osoittavat, että GM -rehulla ruokituista eläimistä ei ole löytynyt jäämiä muunnellusta DNA:sta. Tutkimusten mukaan GM-rehulla ruokitut eläimet olivat yhtä terveitä ja hyvinravittuja kuin verrokkiryhmä.

Lue lisää soijarehua korvaavista tuotteista.