ISO 50001 - sertifioitua energianhallintaa

Atria Suomen toimintajärjestelmälle myönnettiin 10. maaliskuuta ISO 50001 –standardin mukainen energianhallintasertifikaatti.

Sertifiointi koskee Atria Suomen teollisia toimintoja jokaisella toimintapaikkakunnalla.

Kysymys on yritykselle asetettujen lakisääteisten vaatimusten täyttämisestä, kustannusten säästöistä ja energiatehokkuuden parantamisesta. ISO 50001 -standardi pitää sisällään vaatimuksen energiakatselmoinneista.

– Energiakatselmointien idea on tarkastella järjestelmällisesti yrityksen energiankulutusta ja löytää potentiaalisia säästökohteita, kertoo Atria Suomen laatupäällikkö Anne Hirvelä

Luonnonvarojen kestävä käyttö ja energiatehokkuus ovat olleet Atrian ympäristöohjelman keskeisiä kehityksen painopisteitä jo vuosia. ISO 50001 –sertifiointi on yksi keino vastata energiatehokkuusdirektiivin yrityksille asettamiin vaatimuksiin.

Energiatehokkuuden tunnusluvut Atria raportoi vuosittain yritysvastuuraportissa.

Laatu- ja ympäristösertifioinnit uusiksi

Myös Atria Suomen toimintajärjestelmän laatu- ja ympäristösertifioinnit päivitettiin uuteen standardiversioon. Uusissa ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 –standardeissa keskeistä on muun muassa toimintaympäristön laaja riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen.

Vaikka standardit ovat jämäköityneet, eivät muutokset olleet Atrian näkökulmasta suuria, sillä uusien standardien mukaiset elementit ovat olleet oleellinen osa strategiaprosessia ja johtamiskulttuuria jo entuudestaan.