Atria Sika -ketjulle saparopalkinto

Atrian sikaketju toimii vastuullisesti kaikissa tuotannon vaiheissa. Marraskuussa 2017 Atria Sika -ketjun Sikanan tila palkittiin eurooppalaisessa EU PiG Grand Prix -kilpailussa "tail docking" -sarjassa, jossa etsitään parhaita käytäntöjä sikojen hännän purennan ehkäisyyn.

Palkinnon voittanut ilmajokinen lihasikala on toimintatavoiltaan tyypillinen suomalainen tila, jossa eläinten hyvinvointiin ja hoitoon panostetaan, kuten koko Atria Sika -ketjussa. Sikojen hyvinvointia seurataan päivittäin ja kaikki sikatuottajamme ovat sitoutuneet Atrian tuotanto-ohjeisiin sekä kansallisen tason hyvinvointistandardeihin.

Sikojen häntien typistäminen on koko EU:ssa kiellettyä, mutta vain Suomessa ja Ruotsissa sikoja kasvatetaan ilman rutiininomaista häntien typistämistä. Eläinten häntien katkaisun kieltävästä direktiivistä huolimatta joissakin maissa häntiä katkaistaan, etteivät siat purisi toistensa häntiä. Atrian lihaketjussa eläimille ei tehdä mitään ylimääräistä kipua aiheuttavia rutiinitoimenpiteitä. Suomalaisen sian saparosta kannattaa olla ylpeä.

Hännänpurenta on häiriökäyttäytymistä ja oire sikojen kokemasta stressistä. Suomalaiset sikatuottajat huolehtivat eläinten hyvinvoinnista muun muassa virikkeillä ja ruokinnalla niin hyvin, että häiriökäyttäytyminen on äärimmäisen harvinaista.

– Hännänpurentaan vaikuttavat erityisesti sikojen olosuhteet: tila, ruokinta, ilmanvaihto, virikkeet ja karsinoiden suunnittelu, Atria Sika -eläinlääkäri Taneli Tirkkonen kertoo.

EU PiG on verkosto, jonka tarkoituksena on viedä parhaita käytäntöjä eurooppalaisilta sikatiloilta toisille. EU PiG Grand Prix -kilpailussa palkitaan sikatilojen parhaita käytäntöjä eri puolilta Eurooppaa.

Lue lisää Atria Sika -ketjun vastuullisesta tuotannosta Atria Tuottajien sivuilta.