Terveellistä ja ravitsevaa – ilman turhia lisäaineita

Atrialaisen ruoantuotannon lähtökohta on raaka-aineiden sekä valmiiden tuotteiden turvallisuus, terveellisyys ja ravitsevuus. Atria ymmärtää vastuunsa kuluttajista ja kansanterveydestä ja tämä huomioidaan myös tuotekehitystyössä. Sen lähtökohtana on kuluttajan mieltymysten ja ravitsemussuositusten hyvä tasapainottaminen.

Atria on vastannut uutuuslanseerauksilla enenevässä määrin myös kasvispohjaisten tuotteiden kuluttajatarpeeseen.

Toiminnan perustana on riittävän tuoteinformaation tarjoaminen kuluttajan valintojen tueksi.

Raaka-aineet

Tuotteissa käytettävien raaka-aineiden laatuun kiinnitetään erityistä huomiota. Raaka-aineiden turvallisuus, puhtaus ja soveltuvuus Atrian tuotantoon varmistetaan tuotekehitysvaiheessa.

Allergeenien systemaattisilla poistoilla on pyritty entisestään lisäämään tuoteturvallisuutta sekä tarjoamaan allergeeneista kärsiville yhä laajempaa valikoimaa.

Atrialla ei käytetä säteilytettyjä eikä geenimanipuloituja raaka-aineita.

Vain välttämättömiä lisäaineita

Lisäaineiden tarpeellisuus tuotteissa arvioidaan sekä kuluttajan terveyden että tuoteturvallisuuden kannalta. Tuotteissa käytetään vain tuoteturvallisuuden kannalta tärkeitä lisäaineita, ja käytetyt lisäaineet ovat aina tutkittuja ja turvalliseksi todettuja.

Pakkausmerkinnöissä lisäaineista ilmoitetaan ryhmänimellä, josta käy ilmi lisäaineen käyttötarkoitus tuotteessa. Lisäksi ilmoitetaan lisäaineen nimi tai E-koodi. E-koodi kertoo, että aine on hyväksytty käyttöön Euroopan Unionissa. Lisäaineiden käyttöön liittyviä lakisääteisiä rajoituksia noudatetaan tarkasti.

Välttämättömät lisäaineet Atrian tuotteistuksessa arvioidaan aina tuotekohtaisesti. Esimerkiksi nitriitti on lihavalmisteissa tuoteturvallisuuden kannalta välttämätön. Atrialla seurataan aktiivisesti lisäaineisiin liittyvää lainsäädäntöä ja viranomaissuosituksia.

Suolaa maltilla

Suola on välttämätön ainesosa kaikissa liha- ja leikkeletuotteissa. Sitä käytetään muun muassa maun, koostumuksen ja säilyvyyden parantamiseen.

Useissa länsimaissa suolan kulutus on epäterveellisen korkealla tasolla. Tuotteiden suolan määrän suhteen noudatetaan kansallisia suosituksia, ja tuotteistuksessa pyritään aktiivisesti kehittämään vähäsuolaisempia tuotteita mausta tinkimättä.

Suomessa tuotteissa käytetty suola on jodioitu kansanterveydellisistä syistä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksen mukaisesti.

Suomessa käytetään vain kotimaista lihaa

Atria Suomessa on sitoumus kotimaisen lihan käyttöön Atria-tuotteissa. Suomessa ollaan ylpeitä kotimaisesta lihasta, joka on laadukasta ja maukasta. Siksi tuotteiden proteiinipitoisuutta ei kasvateta keinotekoisesti esimerkiksi lisäämällä niihin lihaproteiinia, eli lihasta kuivaamalla valmistettua jauhetta, eikä tuotteissa käytetä natriumglutamaattia.

Suomessa korkeaa kotimaisuusastetta korostaa myös laaja Sydänmerkki-tuotteiden valikoima, joka tehtyjen raaka-ainevalintojen myötä laajenee edelleen. Atria Suomen valikoimissa oli vuoden 2016 lopussa jo yli 100 Sydänmerkki-tuotetta.

Liharaaka-aineen jäljitettävyys on Atrialla ylivoimaista, ja vuonna 2016 lanseerattiin useita tuotteita, joissa pakkauksissa näkyy liharaaka-aineen alkuperä aina tilalle saakka