Mihin lisäaineita tarvitaan?

Mihin lisäaineita tarvitaan?

Minkälaista on hyvä ruoka? Odotamme tietysti, että se on maukasta. Haluamme, että se on ulkonäöltään, väriltään ja hajultaan houkuttelevaa. Ja että se on ravitsevaa, säilyvää ja turvallista käyttää. Ruuanvalmistuksessa kotona, suurtalouksissa ja elintarviketeollisuudessakin käytetään yleisesti lisäaineita parantamaan näitä ominaisuuksia. Monet lisäaineet ovat luonnosta peräisin olevia, osa valmistetaan synteettisesti.

Tarkoin säädeltyä

EU:ssa lisäainelainsäädännöllä määritetään lisäaineiden käytöstä. Sallitut lisäaineet, niiden käyttötarkoitus sekä mahdollinen enimmäismäärä on lueteltu lisäaineluettelossa. Ennen aineen hyväksyntää lisäaineluetteloon Euroopan turvallisuusviranomainen EFSA arvioi tieteellisen tutkimusmateriaalin pohjalta aineen turvallisuuden ja määrittelee aineelle hyväksytyn päiväsaannin. Mikäli näin hyväksytyllä aineella on runsaasti käytettynä kielteisiä haittavaikutuksia, määritellään sille ADI-arvo (Acceptable Daily Intake).

Atria käyttää vähemmän

Elintarviketeollisuudessa käytetään lisäaineita aina perustellusti. Ruokareseptejä kehitettäessä otetaan huomioon lisäaineen mahdolliset lainsäädännölliset enimmäiskäyttömäärät. Yleisesti Atrian tuotteissa käytetään lisäaineita huomattavasti vähemmän kuin lain mukaan on sallittua. Atrian tuotteissa lisäaineita käytetään lisäämään tuotteiden turvallisuutta, parantamaan elintarvikkeen rakennetta, väriä ja makua sekä varmistamaan näiden ominaisuuksien sekä ravitsemuksellisen laadun säilyminen koko elintarvikkeen myyntiajan.

Päivittäisen käytön enimmäismäärä

ADI tarkoittaa aineen enimmäismäärää, joka voidaan turvallisesti käyttää päivittäin koko elämän ajan ilman terveydellisiä haittavaikutuksia. ADI ilmoitetaan milligrammoina henkilön painokiloa ja vuorokautta kohti. Koska arvo on sama aikuisille ja lapsille, pienillä lapsilla ADI-arvo voi helpommin ylittyä. ADI-arvoon on kuitenkin laskettu suuri turvamarginaali, joka takaa sen, että ADI-arvot harvoin ylittyvät. Kun lisäksi huolehditaan monipuolisesta ruokavaliosta, on ADI-arvon ylittymisen vaara pieni.

Mikä ihmeen e-koodi?

Pakkausmerkinnöissä lisäaineista ilmoitetaan ryhmänimellä, josta käy ilmi lisäaineen käyttötarkoitus tuotteessa. Lisäksi ilmoitetaan lisäaineen nimi tai E-koodi. E-koodi kertoo, että aine on hyväksytty käyttöön Euroopan Unionissa. Pakkausmerkinnöissä lisäaineesta ilmoitetaan lain mukaan aina myös jos sen epällään aiheuttavan allergiaa. Lisäaineita ei saa käyttää tuoreessa, käsittelemättömässä lihassa. E-koodiavaimen löydät Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran verkkosivuilta.