Tutkimus ja kehitys

Tutkimus ja kehitys

Tuotekehityksessä huomioidaan tuotteen turvallisuus, terveys, maku ja tarve markkinoilla. 

Atrian päätuoteryhmiä ovat tuore- ja kuluttajapakattuliha, lihavalmisteet kuten makkarat ja leivänpäälliset sekä valmisruoka ja siipikarjatuotteet. Tuotekehitystyö pitää sisällään sekä olemassa olevia tuotteiden edelleen kehittämistä että aivan uusien tuotteiden ideointia ja toteuttamista.


 

Hyvä markkina- ja kuluttajatuntemus on avainasemassa tuotekehitystyössä onnistumisessa.

Tuotekehitys ja markkinointi ovat Atrialla kiinteä, yhteinen toiminto sekä strategisella että operatiivisella tasolla. Kuluttajakäyttäytymistä ja markkinatiedon analysointia painottava tutkimus- ja tuotekehitystyö muodostavat vahvan pohjan uusien tuotteiden kehittämiselle.

Atria Suomessa vuonna 2014 perustettu markkinatieto-organisaatio – niin sanottu infotiimi – varmistaa, että kaikki mahdollinen tieto kuluttajasta ja markkinasta on entistä paremmin yrityksen saatavilla ja muodossa, joka auttaa jokaista atrialaista asiantuntijaa hänen omassa työssään. Infotiimi analysoi laajasti esimerkiksi sitä, miten kuluttajien asenteet ja muutokset ruoanlaitossa vaikuttavat ruoan ostamiseen.

Tuoteuutuudet keskeisessä roolissa

Strategiansa mukaisesti Atria keskittyy omien tuotemerkkiensä vahvistamiseen. Tuoteuutuuksilla ja onnistuneella markkinoinnilla on tässä työssä keskeinen merkitys. Tuoteuutuuksien osuutta sekä liikevaihdosta että liikevoitosta pyritään kasvattamaan nykyisestä noin prosentin liikevaihtotasosta.

Täysin uusilla tuoteryhmillä ja tuotteilla Atria pyrkii myös kasvattamaan koko ruokamarkkinan kokoa.

Atria lanseeraa noin 250 - 300 uutuustuotetta vuosittain. Esimerkiksi vuonna 2015 Atria Suomi lanseerasi 85 uutta tuotetta. Uutuuksien tuonti jakautui tasaisesti koko vuoden ajalle. Merkittäviä lanseerauksia kuluneena vuonna olivat mm. Atria Bravuuri Pulled Pork ja Pulled Beef keväällä, Atria Perhetilan Kirkasmarinoidut Broilerin Fileet ja Atria Wilhelm Leppäsavu Grillimakkara kesällä sekä Atria Samettiset Keitot syksyn jaksolla. Uusien tuotteiden osuus kaikista myydyistä tuotteista oli noin 6 prosenttia.

 Soveltavaa tutkimusta

Atria-konserni pyrkii palvelemaan sidosryhmiään hyödyntämällä tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa toiminnoissaan monipuolisesti. Yritys osallistuu myös soveltavaan tutkimustoimintaan tuote- ja pakkausteknologian sekä ravitsemustieteen alueilla.