Vastuu päivittäisessä tekemisessä

Turvallinen Atria Laatu

Vastuu päivittäisessä tekemisessä

Tuotteiden turvallisuuden varmistaminen Atrian tuotantolaitoksilla tarkoittaa jatkuvaa mittaamista, seuraamista ja kehittämisestä turvallisten työskentely- ja tuotteiden valmistusolosuhteiden takaamiseksi.  

Teurastamolla jokainen eläin tarkastetaan lainsäädännön mukaisesti ja vain terveet ja hyvälaatuiset eläimet käytetään elintarviketuotantoon. Tuotantoprosesseihin on määritetty elintarviketurvallisuuden näkökulmasta kriittiset hallintapisteet ja tarkastuspisteet osana omavalvontajärjestelmää.

Tuotantotilojen puhtaanapidosta huolehtivat alan asiantuntijat. Tehtaalla kaikki tilat, laitteet ja linjastot puhdistetaan huolellisesti päivän tuotannon päätyttyä. Tuotantotilojen puhdistuksen onnistuminen arvioidaan päivittäin visuaalisesti ennen tuotannon aloittamista.

Henkilöstön hygieenisiä toimintatapoja valvotaan jatkuvasti ja osana omavalvonnan todentamista suoritettavilla säännöllisillä tarkastuskierroksilla.

Tuotantoympäristön hygieenisiä olosuhteita ylläpidetään säädetyissä lämpötiloissa, ilmankosteudessa ja -paineessa. Ilman mikrobi- ja kosteustasoa tutkitaan ja tuotantopinnoilta otetaan puhtausnäytteet säännöllisesti. Patogeenien esiintymistä valvotaan tuotteissa ja tuotannossa.

Tuotteiden kylmäketjun katkeamattomuudesta huolehditaan toimittamalla valmiit tuotteet  nopeasti kylmävarastoon, mistä ne toimitetaan valvotuissa kuljetusolosuhteissa tilausten perusteella asiakkaille.