Video: Atria takaa tuoteturvallisuuden

Video: Atria takaa tuoteturvallisuuden

Turvallinen Atria Laatu

Turvallinen Atria Laatu -ohjelma määrittää tuoteturvallisuustyön raamit eli toimintatavat ja seurantakäytännöt. Ohjelma kattaa tuotteiden turvallisuuden lisäksi myös niiden terveellisyyden, helppokäyttöisyyden ja ympäristövaikutusten arvioinnin koko niiden elinkaaren ajalta.

Laatu- ja tuoteturvallisuusasioiden huomioiminen ovat osa sekä Atrian strategista että päivittäistä työtä.