Atrialainen sianlihantuotanto

Atrian sikaketjussa on noin 600 sopimustuottajaa ja hankintaosuutemme on noin 40 prosenttia kaikesta suomalaisesta sianlihasta. Suomalaiset AtriaSika-tilat ovat joko porsastuotantoon tai lihasikojen kasvatukseen erikoistuneita tiloja tai yhdistelmäsikaloita, joissa syntyneet porsaat kasvatetaan teurassioiksi saakka. Lisäksi AtriaSika-ketjussa on 20 uudiseläimiä tuottavaa tilaa, jotka kasvattavat uusia ensikoita eli uusia emakoita ja karjuja porsastuotantotiloille. Sianlihantuotanto on Suomessa pitkälti keskittynyt läntiseen Suomeen vilja-alueille. Tiloja on kuitenkin ympäri maata, itäisimmät Joensuussa ja pohjoisimmat Pohjois-Pohjanmaalla.