Eläinten hyvinvointi

Eläinten hyvinvointi

Olemme yksi johtavista ruoantuottajista ruokaketjumme läpinäkyvyydessä, jäljitettävyydessä ja eläinten hyvinvoinnissa.

Huolehdimme eläinten hyvinvoinnista

Eläinten hyvinvoinnista huolehditaan valvotusti Atrian koko ruokaketjussa. Käytössämme on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen dokumentoitu terveydenhuoltojärjestelmä, joka keskittyy eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ennakoidusti.

Eläinten terveys ja hyvinvointi perustuvat ensisijaisesti sopimustuottajiemme ammattitaitoon, eläinten hyvään hoitoon, suunniteltuun ruokintaan ja olosuhdehallintaan. Atria on laatinut tuottajien avuksi eläinlajikohtaiset tuotanto-ohjeet, joissa on selkeät ohjeistukset eläinten jalostukseen, ruokintaan, kasvatusoloihin ja terveydenhuoltoon liittyen. Tuottajien edellytetään noudattavan ohjeistuksia, ja toimintaa valvotaan 1–12 kuukauden välein tehtävillä eläinlääkärin tarkastuskäynneillä. Tavoitteenamme on nolla eläinsuojelurikkomusta Atrian ruokaketjussa.

Kun eläimet voivat hyvin, niitä ei tarvitse lääkitä turhaan. Suomalaisen lihan osalta olemme maailman laajuisestikin edelläkävijöitä antibioottivapaan lihan tuotannossa. Tavoitteenamme on antibioottivapaan tuotannon kehittäminen ja lisääminen koko konsernissa.

Eläinten hyvinvoinnin seuraamisen ja kehittämisen peruspilareita ovat läpinäkyvyys, avoimuus ja jäljitettävyys: tiedämme jokaisen eläimen alkuperän, kasvatusajan, ruokinnan ja hoidon. Pyrimme aktiivisesti lisäämään jäljitettävien, maatilapakkausmerkittyjen tuotteiden määrää koko Atria-konsernissa.

Tuotantosuunnat