Eläinten käsittely ja kuljettaminen sujuu rauhallisesti

Atrian hankinta-alueena toimii koko Suomi. Siipikarja- ja sianlihatuotanto on keskittynyttä vilja-alueille ja siksi niiden kuljetusmatkat Atrian teurastamolle ovat melko lyhyitä: siipikarjalla kymmenestä minuutista tuntiin, sioilla keskimäärin kolme tuntia. Naudoillakin suurin osa kuljetuksista kestää alle kahdeksan tuntia, mutta joitakin pitkämatkalaisiakin teurastamolle saapuu.

Atrian eläinkuljetuksia hoitavat sopimusautoilijamme. Kuljettajan ja kuljetussuunnittelun tärkein tehtävä on taata rauhallinen ja stressitön eläinkuljetus. Kaikki eläinkuljettajamme ovat koulutettuja eläinten käsittelyyn sekä rauhalliseen ja taloudelliseen ajoon. Jokainen heistä on suorittanut koulutuksen edellyttämän kokeen ja heillä on voimassa oleva eläinkuljettajan lupakirja. Koulutettu kuljettaja vastaa eläinten hyvinvoinnista koko kuljetuksen ajan. Tarkastuseläinlääkärit valvovat teurastamolla eläinkuljetusautoja, eläinten purkua kuljetusautoista sekä kuljettajan toimintaa.

Suuri osa eläimistä rauhoittuu lastauksen jälkeen, mutta osa eläimistä kuten useimmat lypsylehmät haluavat olla seisaallaan, vaikka niillä olisi tilaa maata. Stressiä kuljetuksissa eläimille voi aiheutua lastaus- ja purkutilanteissa. Siksi niiden määrä pyritäänkin minimoimaan hyvällä kuljetussuunnittelulla. Eläimiä kuljetetaan kuljetusvälineissä, joissa on asianmukainen ilmanvaihto ja tarvittaessa lämmitysjärjestelmät, mitkä huolehtivat sopivista kuljetusolosuhteista niin talvipakkasilla kuin kesähelteillä. Tarvittaessa eläimet ruokitaan, ja kaikissa autoissa on juomanipat veden saannin takaamiseksi.  Eläimet matkustavat mahdollisuuksien mukaan samassa tutussa ryhmässä teurastamolle asti.

Teurastamolla

Ennen eläinten saapumista teurastamolle tilat ovat lähettäneet teurastamolle niin sanotun ketjuinformaatiolomakkeen, josta ilmenee kaikki oleellinen eläinten kasvatusajan terveyttä ja hyvinvointia kuvaava tieto.

Tarkastuseläinlääkärit tarkastavat kaikki eläimet elävänä ennen teurastusta teurastamon navetassa. Ketjuinformaation ja eläinten elävänä tarkastuksen avulla voidaan todeta eläinten kuljetus- ja teuraskelpoisuuden täyttyminen, niin että eläinten hyvinvointi ja kuluttajien terveys eivät vaarannu.

Teurastamon henkilökunta ohjaa teurastamolle saapuvat eläimet navettaan karsinoihin, joissa ne saavat levätä ennen teurastusta.  Juotavaa on saatavilla kaiken aikaa ja eläimet voidaan myös tarvittaessa ruokkia teurastamon navetassa. Teurastamon olosuhteita (lämpötilaa, ilmanvaihtoa) seurataan jatkuvasti teurastamon työntekijöiden omavalvontana. Naudat ohjataan teurastamon navetassa yksilökohtaisiin karsinoihin ja siat oman tilan kasvatusryhmissään ryhmäkarsinoihin. Naudat tainnutetaan pulttipistoolilla ja siat ohjataan pienissä oman tilan ryhmissä kaasutainnutukseen. Broilerit kuljetetaan häkeissä tilalta teurastamolle ja sinne saapuessa ne puretaan välittömästi kaasutainnutukseen.

Eläinten taintuminen varmistetaan linjassa, ja verenlasku tapahtuu välittömästi tainnutusten jälkeen.