Broilerintuotanto

Atrian broileriketjussa on noin 90 perhetilaa. Tilat sijaitsevat Etelä-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla, Nurmon ja Sahalahden teurastamoiden läheisyydessä.

Jokaisella tilalla on oma tarinansa. Myös laitteet ja tekniikka voivat olla erilaisia. Yhteistä on vastuullinen toiminta: Se näkyy muun muassa siinä, että päivittäiset askareet ovat hyvin samanlaiset joka tilalla. Broilereista huolehditaan yhteisesti sovitulla tavalla. Se takaa kuluttajille hyvät ja maukkaat sekä turvalliset broilerituotteet mutta myös hyvän elämän broilerille.

Broilereiden vanhempaispolvi tuodaan päivän vanhoina untuvikkoina Suomeen. Emonuorikoita kasvatetaan noin 18-viikkoisiksi nuorikkokasvatukseen erikoistuneilla tiloilla, joista linnut siirretään munittamoon.

Munittamosta emojen munat kuljetetaan hautomoon, jossa munia haudotaan noin 21 vuorokautta. Kuoriutuneet untuvikot kuljetetaan tiloille turvallisissa, puhtaissa ja kuljetusta varten rakennetuissa laatikoissa, lämpötilakontrolloiduissa kulkuneuvoissa.

Broilerit teurastetaan noin 5–6 viikon ikäisinä. Broilereiden kuljetusmatkat teurastamolle ovat lyhimmillään kymmenestä minuutista puoleentoista tuntiin. Broilerit kasvavat vapaina turve- tai kutterinlastupehkun päällä avarissa halleissa.