Video: Suomalainen broileri ei antibiootteja kaipaa

Video: Suomalainen broileri ei antibiootteja kaipaa

Antibiootteja ei anneta eläimille turhaan – tai laisinkaan!

Suomessa tuotantoeläinten lääkitseminen on kansainvälisesti tarkasteltuna todella vähäistä ja lääkejäämien esiintyminen elintarvikkeissa erittäin harvinaista.

Antibiootteja ei käytetä ennaltaehkäisevästi, vaan ainoastaan sairastuneet eläimet hoidetaan tarkoituksenmukaisesti, välttäen tarpeetonta lääkitystä. Lääkkeiden annostuksen päättää eläinlääkäri, joka myös valvoo lääkekirjanpitoa ja lääkkeiden käyttöä tiloilla. Eläimiä otetaan teuraksi vasta kun annettujen lääkkeiden varoaika on kulunut umpeen.

Eläinten hyvä terveys selittyy mainioilla elinolosuhteilla, asianmukaisella ruokinnalla, huolellisella hygienialla, sekä erinomaisella ja järjestäytyneellä eläintautien ehkäisytyöllä.

Broileri ei tarvitse antibiootteja ollenkaan

Hyvänä, konkreettisena esimerkkinä tästä on atrialainen broileri: Atria toimii edelläkävijänä Suomessa ja sitoutuu siihen, ettei Atria Perhetilojen linnuille ole annettu antibiootteja koko niiden elinaikana. Tämä näkyy myös antibioottivapaa-merkinnällä myös kuluttajapakkauksissa syksystä 2017 alkaen.

Olivatpa kyseessä ihmiset tai eläimet, on äärimmäisen tärkeää, että antibiootteja ei käytetä turhaan. Antibioottien liiallinen käyttö kiihdyttää antibioottiresistenttien eli antibiooteille vastustuskykyisten bakteereiden syntymistä.

Hyvinvoiva eläin pysyy terveenä

Atrialaisten broilerien hyvinvoinnista huolehditaan niin tarkasti, etteivät ne sairastu infektioihin, joita on syytä lääkitä antibiooteilla. Kun antibiootteja käytetään maltillisesti tai ei ollenkaan, pienenee todennäköisyys superbakteerien syntymiselle ja leviämiselle.

Atria työskentelee aktiivisesti, että myös sikojen ja nautojen kohdalla antibioottien käyttö tiloilla voitaisiin minimoida tai lopettaa kokonaan.

Suomalainen liha on turvallista

Monissa maissa antibiootteja syötetään tuotantoeläimille rutiininomaisesti. Niitä käytetään eläinten kasvun edistämiseen ja ennaltaehkäisemään sairauksia. Näissä maissa lihasta löytyy niin ikään paljon antibioottiresistenttejä bakteereita, jotka voivat levitä ihmisiin elintarvikkeiden välityksellä tai suoraan eläimistä

Maailman terveysjärjestö WHO on nostanut antibioottiresistenssin leviämisen yhdeksi suurimmista globaaleista terveysuhkista. Antibioottiresistenttien superbakteerien, kuten sairaalabakteeri MRSA:n tai virtsa- ja vatsan alueen tulehduksia aiheuttavan ESBL:n, yleistyminen pidentää terveydenhuollon hoitojaksoja, lisää kustannuksia, hoitojen epäonnistumista ja kuolemantapauksia.