Teemme maailman puhtainta ja turvallisinta ruokaa

Atrian ruoka on eettisesti tuotettua, maailman puhtainta ja turvallisinta.

Maailman puhtain ruoka syntyy, kun liha on peräisin terveestä suomalaisesta tuotantoeläimestä, eläimet syövät puhdasta rehua, joka koostuu pääosin kotimaisesta viljasta, ja tuotanto on tarkasti valvottua ja turvallista.

Eläinten hyvinvoinnista huolehditaan Atrian koko ruokaketjussa, todistetusti. Tuotteidemme matka pellolta pöytään on täysin avoin ja läpinäkyvä.

→ Eläinten hyvinvointi

→ Tuoteturvallisuus ja laatu

 

Huolehdimme eläinten hyvinvoinnista

Eläinten hyvinvoinnista huolehditaan valvotusti Atrian koko ruokaketjussa. Käytössämme on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen dokumentoitu terveydenhuoltojärjestelmä, joka keskittyy eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ennakoidusti.

Eläinten terveys ja hyvinvointi perustuvat ensisijaisesti sopimustuottajiemme ammattitaitoon, eläinten hyvään hoitoon, suunniteltuun ruokintaan ja olosuhdehallintaan. Atria on laatinut tuottajien avuksi eläinlajikohtaiset tuotanto-ohjeet, joissa on selkeät ohjeistukset eläinten jalostukseen, ruokintaan, kasvatusoloihin ja terveydenhuoltoon liittyen. Tuottajien edellytetään noudattavan ohjeistuksia, ja toimintaa valvotaan 1–12 kuukauden välein tehtävillä eläinlääkärin tarkastuskäynneillä. Tavoitteenamme on nolla eläinsuojelurikkomusta Atrian ruokaketjussa.

Kun eläimet voivat hyvin, niitä ei tarvitse lääkitä turhaan. Suomalaisen lihan osalta olemme maailman laajuisestikin edelläkävijöitä antibioottivapaan lihan tuotannossa. Tavoitteenamme on antibioottivapaan tuotannon kehittäminen ja lisääminen koko konsernissa.

Eläinten hyvinvoinnin seuraamisen ja kehittämisen peruspilareita ovat läpinäkyvyys, avoimuus ja jäljitettävyys: tiedämme jokaisen eläimen alkuperän, kasvatusajan, ruokinnan ja hoidon. Pyrimme aktiivisesti lisäämään jäljitettävien, maatilapakkausmerkittyjen tuotteiden määrää koko Atria-konsernissa.

Tuotantosuunnat

 

Tuottamamme ruoka on turvallista ja laadukasta

Olemme ylpeitä tuottamastamme ruoasta. Ruokamme jäljitettävyys on alan parhaimmistoa, kansainvälisestikin. Tavoitteenamme on täysin läpinäkyvä ruokaketju, jossa kaikki käyttämiemme raaka-aineiden, aineosien ja pakkausmateriaalien jäljitystiedot voidaan näyttää aina kuluttajalle saakka.

Laitostemme tuoteturvallisuuden hallintajärjestelmät ovat sertifioituja ja niitä valvovat riippumattomat kolmannen osapuolet. Lisäksi laaja-alainen, osaava omavalvonta takaa tuoteturvallisuuden päivittäisessä työssä.

Konsernissamme on jouduttu tekemään vuositasolla muutamia tuotteiden takaisinvetoja. Tavoitteemme on saada takaisinvetojen määrä nollaan.