Hallitsemme tuotteidemme ympäristövaikutuksia

Ruoantuotanto ja siihen liittyvät ympäristövaikutukset ovat laaja-alainen kokonaisuus. Seuraamme ja hallitsemme oman teollisen tuotantomme välittömiä ympäristövaikutuksia tarkasti. Tunnemme myös tuotantoketjumme ympäristövaikutukset.

Tehostamme energiankäyttöämme jatkuvasti, käytämme yhä enemmän uusiutuvia energianlähteitä, vähennämme hävikkiä, kehitämme ekologisia pakkausratkaisuja ja hyödynnämme vettä ja muita luonnonvaroja vastuullisesti.

Tuotteidemme ympäristövaikutukset minimoidaan muun muassa hankkimalla kotimaista liharaaka-ainetta, joka jalostetaan mahdollisimman materiaalitehokkaasti, sekä pitämällä huolta tuotantolinjojen energiatehokkuudesta. Tuotantolinjojemme ympäristötehokkuutta seurataan jatkuvasti. Teollisuudessa energiaa ja vettä kuluttavat eniten pitkälle prosessoidut tuotteet kuten kypsät lihavalmisteet.

 

Hyödynnämme uusiutuvia energianlähteitä

Yksi merkittävimmistä tavoistamme vähentää ilmastovaikutuksia on siirtyä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energianlähteisiin. Nurmon aurinkosähköpuisto valmistui syyskuussa ja sen tuottamalla sähköllä korvataan noin 5 prosenttia tehtaan tarvitsemasta sähköstä vuositasolla. Samoin Nurmon tehtaan yhteydessä Atria osallistuu Suomen suurimman biokaasulaitoksen rakennushankkeeseen. Laitoksen rakentaa Nurmon Bioenergia Oy, josta Atria omistaa 10 prosenttia.

Atria Ruotsi siirtyi vuoden 2018 aikana kokonaan uusiutuvan sähkön sähköön. Lisäksi Atria Ruotsin tavoite on vähentää tuotannon hiilidioksidipäästöjä 50 prosenttia ja kuljetuksien 25 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.

 

Minimoimme hävikkiä

Atria tekee töitä ruokahävikin pienentämiseksi kaikissa elintarvikeketjun vaiheissa. Raaka-aineen prosessointi vastaamaan erilaisiin kuluttajatarpeisiin ja kulutustilanteisiin pienentää ruoan hävikkiä ja sitä kautta tuotteiden ympäristövaikutuksia.

Yksi tärkeä keino ruokahävikin vähentämiseksi ovat ekologiset, oikean kokoiset pakkaukset.

Hiilijalanjälki ohjaa pakkausratkaisuja

Pakkauksella on tuotteen laadun ja turvallisuuden kannalta tärkeä tehtävä. Pakkauksen on suojattava tuote ehjänä tehtaalta kaupan kautta kuluttajan kotiin asti.

Kehittämme tuotteillemme aina optimaalisimmat ratkaisut siten, että pakatun tuotteen kokonaisympäristövaikutus otetaan huomioon. Pakkauskoko ja -muoto palvelevat sekä asiakkaan käyttötarpeita myymälässä että kuluttajan tarpeita kotona. Myös tämä auttaa vähentämään hävikkiä.

Mitä huomioidaan ympäristökestävän pakkauksen suunnittelussa

1) Tuotteen turvallisuus ja hävikin minimointi

Pakkauksen ensisijainen tehtävä on suojata tuotetta sekä informoida kuluttajaa tuotteen ominaisuuksista ehkäisten näin elintarvikejätteen syntyä.

2) Muovin määrän vähentäminen

Pakkauksen pitää olla materiaalitehokas. Suunnittelemme teknisesti ja taloudellisesti toimivimman ratkaisun mahdollisimman pienellä pakkausmateriaalimäärällä – tinkimättä kuitenkaan pakkauksen ensisijaisesta tehtävästä.

3) Pakkausmateriaalin kierrätettävyys

Kolmanneksi tärkeintä on etsiä pakkausratkaisuihin sellaisia pakkausmateriaaleja, jotka ovat materiaalina ympäristöystävällisiä ja kierrätettävissä.

4) Kaikki pakkaukset voi palauttaa Rinki-keräyspisteisiin

Atrian kaikki pakkaukset ovat joko kierrätettäviä tai sopivat energiahyötykäyttöön eivätkä ne aiheuta harmia materiaalikierrätykselle. Muovipakkaukset voi palauttaa muovin keräykseen ja kartonkiholkit kartongin keräyspisteisiin.