Ympäristön huomioiminen tuotantotiloilla

Atrian tuotteissa elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset painottuvat tuotteiden pääraaka-aineen eli lihan tuotantoon. Alkutuotannon ympäristövaikutusten hillitsemisessä tuottajat ovat avainasemassa. Ympäristövaikutusten minimointi tilatasolla tarkoittaa tilakohtaisia, tuotantosuunnasta riippuvia erilaisia ratkaisuja.

Atria ohjeistaa alkutuotantoa ympäristötehokkuuteen ja suosittelee sopimustuottajatiloilleen liittymistä EU:n ympäristösitoumukseen. EU:n ympäristösitoumus sisältää eriasteisia toimenpiteitä maatalouden ympäristökuormituksen vähentämiseksi ja on toistaiseksi tehokkain tapa huolehtia yhteisesti yhteiskunnassa aiheutuvista ruuantuotannon ympäristövaikutuksista. Suomalaisista maatiloista yli 90 prosenttia on liittynyt EU:n ympäristösitoumukseen.

Maataloustuotannossa ilmastovaikutusten ohella merkittäviä ympäristövaikutuksia ovat muun muassa tuotannon vesi-intensiivisyys, vesistöjen rehevöityminen, maaperän happamoituminen sekä luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja luonnonvarojen niukkeneminen. Näihin kaikkiin kiinnitetään erityistä huomiota Atrian alkutuotannossa, ja toimintamalleja kehitetään jatkuvasti entistä ympäristöystävällisemmiksi.

Kotimaisen naudan ympäristöjalanjälki Kotimaisen naudan ympäristöjalanjälki
Video

Kotimaisen naudan ympäristöjalanjälki

Haluatko katsoa videon?
Hyväksy markkinointievästeet täällä.