Video: Kohti vähäpäästöisiä kuljetuksia

Video: Kohti vähäpäästöisiä kuljetuksia

Haluatko katsoa videon?
Hyväksy markkinointievästeet täällä.

10 prosenttia vähemmän päästöjä

Atrian tuore-, eläin- ja rehukuljetuksia tuottava Tuoretie Oy pyrkii johdonmukaisesti vähentämään kuljetustensa ympäristövaikutuksia. Tavoitteena on 10 prosenttia vähemmän kuljetuspäästöjä. Yhtiö pyrkii tavoitteisiinsa muun muassa mahdollisimman vähäpäästöisillä energia- ja kuljetusratkaisuilla, tehokkaalla ohjauksella ja ennakoidulla reittisuunnittelulla. Avainasemassa ovat myös kuljetussopimukset.

Polttoaineen kulutuksen ja kaluston suorituskyvyn tavoitteellinen seuranta on tärkeä osa Atrian toimitusketjun ympäristövastuuta.

Tuoretien yhteistyökumppaneilta edellytetään vähintään EU-standardoitua tasoa esimerkiksi moottoriratkaisuissa. Kuljettajille kohdennetaan kuljettajakoulutuksia ja osaltaan ekologisesti tehokkaasta tuotannosta ja ohjauksesta huolehditaan ajotapaseurantalaitteilla. Tehokkaalla ohjauksella varmistetaan optimaalinen täyttöaste.

Logistiikka-alan innovaatiot ovat ratkaisevassa asemassa ekotehokkuudesta puhuttaessa. Tuoretie tekeekin yhteistyötä alan edelläkävijöiden kanssa ekotehokkuuden ylläpitämiseksi. Ratkaisuina punnitaan kaasu- ja biopolttoainepohjaisia moottoriratkaisuja. Selvityksessä on myös hybridiratkaisu, jossa rekan akustoon varastoitua jarrutusenergiaa hyödynnetään sähkömoottorilla polttoaineen kulutuksen alentamiseksi.

Tuoretie Oy on kuljetusten ohjaukseen erikoistunut logistiikkayhtiö.