Kohti hiilineutraalia ruokaketjua

Kohti hiilineutraalia ruokaketjua

Jaamme yhteisen huolen ilmastonmuutoksesta, joka vaatii toimia meiltä kaikilta. Atria haluaa olla osa ratkaisua ja siksi hiilineutraali ruokaketju on tärkein tavoitteemme. Uskomme, että tämä on mahdollista vuoteen 2035 mennessä.

Maailman kokonaisenergian kulutuksessa fossiilisten energialähteiden osuus on noin 85 prosenttia, mikä aiheuttaa merkittävimmät ilmastonmuutosta kiihdyttävät hiilipäästöt. Tästä syystä tavoitteemme lyhyellä aikavälillä on oman teollisen tuotantomme hiilidioksidipäästöjen pienentäminen 25 prosentilla vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoden 2016 tasoon.

Ruoan osuus kulutuksesta aiheutuvista hiilipäästöistä on noin 20 prosenttia. Ruoantuotannon merkittävimmät ympäristövaikutukset koko ketjua tarkasteltaessa ovat alkutuotannossa. Myös muilla yhteistyökumppaneillamme sekä kaupalla ja kuluttajilla on vastuunsa. Pyrimme toiminnallamme siihen, että hiilineutraali ruokaketju on mahdollinen koko ketjussa – pellolta pöytään.

Näillä keinoilla saavutamme hiilineutraalin ruokaketjun:

Tutkimustiedon kartuttaminen

Teemme tiivistä yhteistyötä alan tutkimuksen kanssa, jotta osaamme tunnistaa toimintamme ja koko ruokaketjun ympäristövaikutukset perin pohjin. Vain siten pystymme kohdentamaan kehitystoimenpiteet oikein.

Tämä tarkoittaa tutkimusta esimerkiksi päästölähteiden todellisten, pohjoismaiset olot huomioivien, päästökertoimien selvittämiseksi sekä alan yhteistyötä laskentaperiaatteiden standardoimiseksi. Haluamme ruokaketjumme ympäristövaikutusten tarkastelun olevan reilua, läpinäkyvää ja vertailukelpoista.

Energia- ja resurssitehokas teollinen toiminta

Tavoitteenamme on vuoteen 2025 mennessä pienentää teollisen tuotantomme energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä merkittävästi.

Fossiilisia energianlähteitä korvaamme järjestelmällisesti uusiutuvilla, ja osallistumme aktiivisesti uusiutuvien energiaratkaisujen kehittämiseen. Atria Ruotsi siirtyi vuoden 2018 aikana jo kokonaan uusiutuvan sähkön käyttöön.

Alkutuotannon tehokkuuden kehittäminen

Asiantuntijamme ovat tilojen tukena kehittämässä kestävää alkutuotantoa. Kannustamme alkutuotantotilojamme energiatehokkaisiin ratkaisuihin, uusiutuvien energialähteiden käyttöön ja hävikin minimointiin eläinten hyvinvointi edellä.

Maatilatasoiset laskurit auttavat tuottajia kohdentamaan kehitystoimenpiteitä.

Hävikin vähentäminen

Ruokahävikin vähentäminen pienentää tehokkaasti ruokaketjun ilmastovaikutuksia. Uudet ekologiset pakkausinnovaatiot auttavat kuluttajaa vähentämään hävikkiä.

Teollisessa tuotannossa olemme tehneet hävikin vastaista työtä jo pitkään – se on itsestään selvä osa toimintaamme.

Teknologiset innovaatiot

Seuraamme ja tuemme aktiivisesti toimialan teknologista kehittymistä ja siihen liittyvää tutkimusta.

Jo nyt meillä on käytössämme yksi Suomen suurimmista aurinkosähköpuistoista Nurmossa. Sen tuottamalla sähköllä korvataan vuositasolla noin 5 prosenttia tehtaan tarvitsemasta sähköstä. Osallistumme myös Suomen suurimman biokaasulaitoksen rakennushankkeeseen, joka nousee niin ikään Nurmon tehtaan yhteyteen.