Hiilijalanjälkemme on verraten alhainen

Atrian keskeinen tavoite on ilmastonmuutoksen torjuminen ja ruuan tuotanto hiilineutraalisti. Vuoteen 2021 mennessä tunnistamme tuotteidemme hiilijalanjäljen, ymmärrämme syvällisesti, mistä päästöt syntyvät ja miten niitä pienennetään.

Atria-konsernin hiilijalanjälkeä on mitattu vuodesta 2016 alkaen*. Vuonna 2018 Atria-konsernin hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet 3,6 prosenttia vuoden 2017 tasosta. Hiilidioksidipäästöjä saatiin pienennettyä polttoainevalinnoilla ja tehostamalla energian käyttöä. Raportoimme konsernin hiilijalanjäljen vuosittain yritysvastuuraportissamme.

Atria Suomi on jo laskenut sian-, naudan- ja kananlihantuotannon hiilijalanjäljen maatilalta teurastamon portille. Tuloksista selviää, että suomalaisen tuotantotavan ilmastovaikutukset ovat merkittävästi pienemmät verrattuna lihantuotannon ilmastovaikutuksiin kansainvälisesti.

Vuonna 2019 valmistuneen hiilijalanjälkilaskennan** mukaan atrialaisen esimerkkinaudan on noin 70 prosenttia pienempi kuin kansainvälinen keskiarvoluku. Atrialaisen esimerkkipossun ja kanan hiilijalanjäljet ovat m noin 40 prosenttia pienemmät kuin kansainvälisesti keskimäärin.

 

* Hiilijalanjäljen laskenta ja raportointi perustuvat kansainväliseen yritysten laskenta- ja raportointistandardiin The Greenhouse Gas Protocol. Päästölaskenta kattaa Atrian teollisten tuotantoprosessien CO2-päästöt Atrian yli 50-prosenttisesti omistamissa yhtiöissä.

** Hiilijalanjäljen laskenta on toteutettu Envitecpolis Oy:n ja atrialaisten perhetilojen kanssa. Laskennan kohteeksi on valittu sellaisia tiloja, jotka kuvaavat keskimääräistä atrialaista tuotantoketjua.