Sian lanta lämmittää, ekologisesti

Alkutuotannon ympäristötehokkuus

Sian lanta lämmittää, ekologisesti

Ekologinen ajattelu on nykypäivää myös Atrian Porsastiloilla. Etenkin energia-asiat ja eläinten ruokinta ovat tärkeitä tekijöitä tilan ympäristökuorman vähentämisessä.

Eläintilan rakenteiden suunnittelu on hyvän ympäristöajattelun alku. Esimerkiksi lietteen ylivuotojen pääsyä ympäristöön voi estää lastaamalla liete betonilaatan päällä.

Nykyisin myös sikojen lannan sisältämän lämpöenergian voi ottaa hyötykäyttöön. Moderni sikala tuottaa itse oman lämpönsä, kun maalämpöpumput keräävät lämpöä tuoreesta lannasta. Lämpöenergiaa voi suuressa sikalassa syntyä niin paljon, että lisälämpöä tarvitaan vasta paukkupakkasilla.

Lannan lämmön talteenottaminen vähentää myös hajuhaittaa, sillä ammoniakkia haihtuu viileästä lannasta vähemmän kuin lämpimästä. Samalla sikalan ilmastoinnin tarve vähenee, kun kosteus tiivistyy viileään lantaan.

Myös eläinten ruokinta on merkittävä ympäristövalinta. Sianrehussa on soijavalkuaista, mutta ympäristöä kuormittavan tuontisoijan määrää on pyrityy vähentämään myös sikojen ruokinnassa.

Lue lisää eläinten ympäristöystävällisestä ruokinnasta.