Ympäristöjohtaminen on tehtaillamme johdonmukaista ja läpinäkyvää

Kaikilla Atrian tuotantolaitoksilla on käytössään toimintajärjestelmä, johon on sisällytetty ISO 14 001 ympäristöjärjestelmä ja ISO 50 001 energianhallintajärjestelmä -standardien vaatimukset.

Laitostemme toiminta on ympäristöluvanvaraista. Valvonnasta vastaavat kunkin liiketoiminta-alueen maan ympäristönsuojelusta vastaavat viranomaiset. He seuraavat lupamääräysten, kuten päästörajojen noudattamista. Ympäristölupien valvonnan lisäksi kemikaalien käytön osalta toimintaa valvoo Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes sekä laitosten turvallisuuden osalta palo- ja pelastusviranomaiset.

Tavoittelemme 25% hiilidioksidipäästövähennyksiä teollisessa tuotannossa vuoteen 2025 mennessä. Päästöjen vähentäminen tarkoittaa fossiilisten energialähteiden korvaamista uusiutuvalla energialla ja energian tehokasta hyödyntämistä.

Suomessa vuonna 2017 käynnistynyt energiatehokkuussopimuskausi päättyy vuoden 2025 lopussa. Sen mukaisesti Atria on sitoutunut energiankäytön 7,5 prosentin tehostamiseen vuoden 2015 tasosta. Tehostamistoimenpiteet ovat edenneet tavoitteiden mukaisesti.