Tuotekehitystä kuluttajaa kuunnellen

Atrialaisen ruoantuotannon lähtökohta on raaka-aineiden sekä valmiiden tuotteiden maku, turvallisuus, terveellisyys, käytettävyys ja vastuullisuus.

Atria ymmärtää vastuunsa kuluttajista ja kansanterveydestä ja tämä huomioidaan myös tuotekehitystyössä. Sen lähtökohtana on kuluttajan mieltymysten ja ravitsemussuositusten hyvä tasapainottaminen sekä kuluttajan arkea helpottavien ruoanlaittoratkaisujen kehittäminen.

Toiminnan perustana on riittävän tuoteinformaation tarjoaminen kuluttajan valintojen tueksi. 

Puhtaat, vastuullisesti hankitut raaka-aineet
Turvallisia lisäaineita, vain todelliseen tarpeeseen
Suolaa maltilla
Vaihtoehtoja erikoisruokavalioihin