Terveellistä ja ravitsevaa – ilman turhia lisäaineita

Atrialaisen ruoantuotannon lähtökohta on raaka-aineiden sekä valmiiden tuotteiden maku, turvallisuus, terveellisyys, käytettävyys ja vastuullisuus.

Atria ymmärtää vastuunsa kuluttajista ja kansanterveydestä ja tämä huomioidaan myös tuotekehitystyössä. Sen lähtökohtana on kuluttajan mieltymysten ja ravitsemussuositusten hyvä tasapainottaminen sekä kuluttajan arkea helpottavien ruoanlaittoratkaisujen kehittäminen.

Toiminnan perustana on riittävän tuoteinformaation tarjoaminen kuluttajan valintojen tueksi. 

Atria on tehnyt koko pellolta pöytään -ketjun osalta pitkäjänteistä työtä ja lanseerasi vuonna 2017 Atria Perhetilan antibioottivapaat siipikarjatuotteet ja vuonna 2018 Atria Perhetilan antibioottivapaat possutuotteet. Atria on vastannut uutuuslanseerauksilla enenevässä määrin myös kasvispohjaisten tuotteiden kuluttajatarpeeseen.

Raaka-aineet

Tuotteissa käytettävien raaka-aineiden laatuun kiinnitetään erityistä huomiota. Raaka-aineiden turvallisuus, puhtaus ja soveltuvuus Atrian tuotantoon varmistetaan tuotekehitysvaiheessa.

Allergeenien systemaattisilla poistoilla on pyritty entisestään lisäämään tuoteturvallisuutta sekä tarjoamaan allergeeneista kärsiville yhä laajempaa valikoimaa.

Atrialla ei käytetä säteilytettyjä eikä geenimanipuloituja raaka-aineita.

Vain välttämättömiä lisäaineita

Lisäaineiden tarpeellisuus tuotteissa arvioidaan sekä kuluttajan terveyden että tuoteturvallisuuden kannalta. Tuotteissa käytetään vain tuoteturvallisuuden kannalta tärkeitä lisäaineita, ja käytetyt lisäaineet ovat aina tutkittuja ja turvalliseksi todettuja.

Pakkausmerkinnöissä lisäaineista ilmoitetaan ryhmänimellä, josta käy ilmi lisäaineen käyttötarkoitus tuotteessa. Lisäksi ilmoitetaan lisäaineen nimi tai E-koodi. E-koodi kertoo, että aine on hyväksytty käyttöön Euroopan Unionissa. Lisäaineiden käyttöön liittyviä lakisääteisiä rajoituksia noudatetaan tarkasti.

Välttämättömät lisäaineet Atrian tuotteistuksessa arvioidaan aina tuotekohtaisesti. Nitriittiä käytetään lihavalmisteissa tuoteturvallisuuden takia: se estää tehokkaasti ruokamyrkytyksiä aiheuttavien bakteerien kasvua. Useimmissa Atrian lihavalmisteissakin on lisättyä nitriittiä takaamaan tuotteiden turvallinen käyttö.

Atrialla seurataan aktiivisesti lisäaineisiin liittyvää lainsäädäntöä ja viranomaissuosituksia.

Suolaa maltilla

Suola on välttämätön ainesosa kaikissa liha- ja leikkeletuotteissa. Sitä käytetään muun muassa maun, koostumuksen ja säilyvyyden parantamiseen.

Useissa länsimaissa suolan kulutus on epäterveellisen korkealla tasolla. Tuotteiden suolan määrän suhteen noudatetaan kansallisia suosituksia, ja tuotteistuksessa pyritään aktiivisesti kehittämään vähäsuolaisempia tuotteita mausta tinkimättä.

Suomessa tuotteissa käytetty suola on jodioitu kansanterveydellisistä syistä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksen mukaisesti.

Vuoden 2018 loppuun mennessä 76 %:ssa Atrian tuotteista oli käytetty jodioitua suolaa. 

Lisää Sydänmerkki-tuotteita

Sydänmerkki kertoo, että tuote tai ruoka-annos on terveyden kannalta parempi vaihtoehto. Esimerkiksi kouluaterian ravitsemuskriteerit ovat samat kuin Sydänmerkki-aterian. Sydänmerkki myönnetään elintarvikkeille, joissa on hyvälaatuista rasvaa ja joiden suolan määrää on vähennetty.

Atria sitoutui lisäämään Sydänmerkki-tuotteiden määrää Atria Food Service -tuotteissa 50 % vuoden 2016 tasosta, jolloin merkkiin oikeuttavia tuotteita oli 37 kpl. Vuoden 2018 lopussa Sydänmerkki-tuotteiden määrä oli noussut Atria Food Service -tuotteissa 67 %. 

Suomessa käytetään vain kotimaista lihaa

Atria Suomessa on sitoumus kotimaisen lihan käyttöön Atria-tuotteissa. Suomessa ollaan ylpeitä kotimaisesta lihasta, joka on laadukasta ja maukasta. Siksi tuotteiden proteiinipitoisuutta ei kasvateta keinotekoisesti esimerkiksi lisäämällä niihin lihaproteiinia, eli lihasta kuivaamalla valmistettua jauhetta, eikä tuotteissa käytetä natriumglutamaattia.

Liharaaka-aineen jäljitettävyys on Atrialla ylivoimaista, ja vuosittain lanseerataan useita tuotteita, joiden pakkauksissa näkyy liharaaka-aineen alkuperä aina tilalle saakka

Antibioottivapaus on luonnollista

Antibioottien liikakäyttö tuotantoeläimillä on vakava kansanterveydellinen uhka. Antibiooteille vastustuskykyisten superbakteerien leviäminen on maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan yksi globaaleista terveysuhkista. Vuosittain jopa 25 000 kuolemantapausta Euroopassa on yhteydessä antibiooteille vastustuskykyisiin bakteereihin. 

Atria Suomen antibioottivapauden perustana on eläinten hyvä huolenpito, porsasvaiheen ruokinta, pitkäjänteinen terveydenhuolto sekä tilajäljitettävyys. Ennaltaehkäisevää lääkitystä ei atrialaisessa ketjussa käytetä. Eläimiä lääkitään sairastapauksissa yksilöllisesti ja vain tarvittaessa, valvotusti ja varoaikoja noudattaen. Antibioottivapaa-merkinnällä varustetut Perhetila-tuotteet ovat 100-prosenttisesti puhdasta, ilman antibiootteja tuotettuja.