Ympäristön huomioiminen tehtaalla

Atrian ympäristöjohtaminen perustuu ympäristölainsäädäntöön sekä sidosryhmäodotusten täyttämiseen.

Jo vuonna 1995 Atria Suomessa sertifioitu ISO 14 001 -ympäristöjärjestelmä on osoitus ympäristöasioiden hallinnan kokonaisvaltaisuudesta ja tavoitteellisesta lähestymistavasta.

Atrialla ympäristövaikutusten huomioiminen on osa johtamista ja toiminnan suunnittelua tuote- ja palveluketjujen eri vaiheissa. Ympäristövastuu otetaan jatkuvasti huomioon koko ruokaketjussa.

Atrialla ympäristövastuu tarkoittaa myös toiminnan jatkuvaa, konkreettista kehittämistä. Siksi yhtiössä mitataan tavoitteellisesti toiminnan suoria ympäristövaikutuksia, kuten energian kulutusta, vedenkulutusta ja jätevesiarvoja. Atria raportoi ympäristötehokkuutensa saavutuksista yritysvastuuraportissaan vuosittain.

Materiaalitehokas elintarviketuotanto

Atrian hyödyntää sisään tulevan raaka-aineen lähes sataprosenttisesti. Ne raaka-aineet ja materiaalit, jotka eivät päädy elintarvikkeisiin, ohjataan esimerkiksi rehuteollisuuteen ja muuhun hyötykäyttöön.  Koko sisään tulevasta materiaalivirrasta täysin hyödyntämiskelvotonta kaatopaikka- ja ongelmajätettä syntyy vain promillen verran.