Ympäristön huomioiminen tehtaalla

Kaikilla Atrian tuotantolaitoksilla on käytössään toimintajärjestelmä, johon on sisällytetty ISO 14 001 ympäristöjärjestelmä ja ISO 50 001 energianhallintajärjestelmä -standardien vaatimukset.

Sertifioitu toimintajärjestelmä on kolmannen osapuolen vakuutus ennakoivasta suhtautumisesta ympäristönsuojeluun, energiatehokkuuteen ja muihin lakisääteisiin ja sidosryhmien asettamiin vaatimuksiin. Toimintajärjestelmä on johdon työväline oman toiminnan johdonmukaiseen kehittämiseen.

Atrian laitosten toiminta on ympäristöluvanvaraista. Valvonnasta vastaavat kunkin liiketoiminta-alueen maan ympäristönsuojelusta vastaavat viranomaiset. Ne seuraavat lupamääräysten, kuten päästörajojen noudattamista. Ympäristölupien valvonnan lisäksi kemikaalien osalta toimintaa valvoo Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes sekä laitosten turvallisuuden osalta palo- ja pelastusviranomaiset

Atria raportoi ympäristötehokkuutensa saavutuksista yritysvastuuraportissaan vuosittain.

Materiaalitehokas elintarviketuotanto

Alkutuotannon raaka-aineet ovat Atrian pääomaa, jonka huolellinen ja tarkka käyttö on kestävien ratkaisujen edellytys. Atria hyödyntää tuotantoon tulevan raaka-aineen lähes sataprosenttisesti.

Ne raaka-aineet ja materiaalit, jotka eivät päädy elintarvikkeisiin, ohjataan esimerkiksi rehuteollisuuteen ja muuhun hyötykäyttöön. Kaikesta Atrian tuotantoon tulevasta raaka-aineesta syntyy hyödyntämiskelvotonta kaatopaikka- ja ongelmajätettä vain promillen verran.