Millaisia ympäristövaikutuksia Atrian tuotteilla on?

Ruoantuotanto ja siihen liittyvät ympäristövaikutukset ovat laaja-alainen kokonaisuus. Atria seuraa ja hallitsee oman teollisen tuotannon välittömiä ympäristövaikutuksia tarkasti ja tuntee myös tuotantoketjunsa ympäristövaikutukset. Päämääränämme on liiketoimintaa tukeva luonnonvarojen kestävä ja hallittu käyttö.

Atria viestii vuorovaikutteisesti ja jatkuvasti sekä verkkosivujensa että sosiaalisen median kautta tuotteisiinsa liittyvien ympäristövaikutusten kokonaisuudesta ja siitä, miten niihin pystytään yrityksen toiminnassa vaikuttamaan.

Atrian tuotteiden ympäristövaikutukset minimoidaan muun muassa hankkimalla kotimaista liharaaka-ainetta, joka jalostetaan mahdollisimman materiaalitehokkaasti, sekä pitämällä huolta tuotantolinjojen energiatehokkuudesta.

Yksi merkittävimmistä Atrian tavoista vähentää ilmastovaikutuksia on panostaa energian tehokkaaseen käyttöön ja uusiutuviin energianlähteisiin. Nurmon aurinkosähköpuisto valmistui syyskuussa ja sen tuottamalla sähköllä korvataan noin 5 prosenttia tehtaan tarvitsemasta sähköstä vuositasolla.

Samoin Nurmon tehtaan yhteydessä Atria osallistuu Suomen suurimman biokaasulaitoksen rakennushankkeeseen. Laitoksen rakentaa Nurmon Bioenergia Oy, josta Atria omistaa 10 prosenttia.

Atria Ruotsi siirtyi vuoden 2018 aikana kokonaan uusiutuvan sähkön sähköön. Lisäksi Atria Ruotsin tavoite on vähentää tuotannon hiilidioksidipäästöjä 50 prosenttia ja kuljetuksien 25 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.

Atrian tuotantolinjojen ympäristötehokkuutta seurataan jatkuvasti. Teollisuudessa energiaa ja vettä kuluttavat eniten pidemmälle prosessoidut tuotteet, kuten kypsät lihavalmisteet.

Toisaalta kokonaisuuden kannalta raaka-aineen prosessointi vastaamaan erilaisiin kuluttajatarpeisiin ja kulutustilanteisiin pienentää ruoan hävikkiä ja sitä kautta tuotteiden ympäristövaikutuksia. 

Atria tekee töitä ruokahävikin pienentämiseksi kaikissa elintarvikeketjun vaiheissa.

Hiilijalanjälki

Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen uhka, jonka ehkäisemiseksi Atria panostaa kaikissa tuotantoketjun vaiheissa. Atria on ottanut hiilijalanjäljen laskennan yhdeksi mittariksi ilmastomuutoksen vähentämisen seurannassa. Hiilijalanjäljen laskennalla Atria haluaa tunnistaa mahdollisuutensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja hallintaan omassa tuotantoketjussaan.

Atria-konsernin hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet 3,6 prosenttia vuoden 2017 tasosta. Hiilidioksidipäästöjä on saatu pienennettyä tehostamalla energian käyttöä sekä polttoainevalinnoilla.