Millaisia ympäristövaikutuksia Atrian tuotteilla on?

Ruoantuotanto ja siihen liittyv.t ymp.rist.vaikutukset ovat monimutkainen kokonaisuus. Atria tuntee oman tuotantoketjunsa alkutuotantosuuntien ja tuoteryhmien ympäristöaikutukset suuruusluokaltaan.

Atria viestii vuorovaikutteisesti ja jatkuvasti sekä verkkosivujensa että sosiaalisen median kautta tuotteisiinsa liittyvien ympäristövaikutusten kokonaisuudesta ja siitä, miten niihin pystytään yrityksen toiminnassa vaikuttamaan.

Atrian tuotteiden ympäristövaikutukset minimoidaan muun muassa hankkimalla kotimaista liharaaka-ainetta, joka jalostetaan mahdollisimman materiaalitehokkaasti, sekä pitämällä huolta tuotantolinjojen energiatehokkuudesta.

Atria Suomi aloitti vuonna 2017 rakennuttamaan Nurmon tehtaan alueelle luonnonvaroja säästävän, Suomen suurimman aurinkosähköpuiston, joka on myös ensimmäinen teollisuuslaitoksen yhteydessä oleva sähköpuistohanke.

Valmistuttuaan aurinkopuisto tuottaa noin 5 prosenttia Nurmon tehtaan sähköntarpeesta.

Ruotsissa on huhtikuusta 2017 alkaen käytetty yksinomaan uusiutuvaa, vesivoimalla tuotettua sähköä. 

Atrian tuotantolinjojen ympäristötehokkuutta seurataan jatkuvasti. Teollisuudessa energiaa ja vettä kuluttavat eniten pidemmälle prosessoidut tuotteet, kuten kypsät lihavalmisteet.

Toisaalta kokonaisuuden kannalta raaka-aineen prosessointi vastaamaan erilaisiin kuluttajatarpeisiin ja kulutustilanteisiin pienentää ruoan hävikkiä ja sitä kautta tuotteiden ympäristövaikutuksia. 

Atria tekee töitä ruokahävikin pienentämiseksi kaikissa elintarvikeketjun vaiheissa.

Hiilijalanjälki

Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen uhka, jonka ehkäisemiseksi Atria panostaa kaikissa tuotantoketjun vaiheissa. Atria on ottanut hiilijalanjäljen laskennan yhdeksi mittariksi ilmastomuutoksen vähentämisen seurannassa. Hiilijalanjäljen laskennalla Atria haluaa tunnistaa mahdollisuutensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja hallintaan omassa tuotantoketjussaan.

Atria-konsernin hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet n. 11 prosenttia vuoden 2016 tasosta.