Ympäristön huomioiminen alkutuotannossa

Tutkimusten mukaan ruoantuotannon merkittävimmät ympäristövaikutukset koko ketjua tarkasteltaessa ovat alkutuotannossa. Atria ohjeistaa alkutuotantoa ympäristötehokkuuteen ja suosittelee sopimustuottajatiloilleen liittymistä EU:n ympäristösitoumukseen. EU:n ympäristösitoumus sisältää eriasteisia toimenpiteitä maatalouden ympäristökuormituksen vähentämiseksi ja on toistaiseksi tehokkain tapa huolehtia yhteisesti yhteiskunnassa aiheutuvista ruuantuotannon ympäristövaikutuksista. Suomalaisista maatiloista yli 90 prosenttia on liittynyt EU:n ympäristösitoumukseen.

Atrian tuotteissa elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset painottuvat tuotteiden pääraaka-aineen eli lihan tuotantoon. Maataloustuotannossa ilmastovaikutusten ohella merkittäviä ympäristövaikutuksia ovat muun muassa tuotannon vesi-intensiivisyys, vesistöjen rehevöityminen, maaperän happamoituminen sekä luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja luonnonvarojen niukkeneminen. Näihin kaikkiin kiinnitetään erityistä huomiota Atrian alkutuotannossa, ja toimintamalleja pyritään jatkuvasti kehittämään entistä ympäristöystävällisemmiksi.

Olemme päivittäneet verkko- ja mobiilipalveluidemme tietosuojaselosteen vastaamaan EU:n tietosuoja-asetuksen ("GDPR") vaatimuksia. Tietosuojaselosteessa kerromme, mitä henkilötietoja keräämme verkko- ja mobiilipalveluidemme käyttäjistä, miten käytämme niitä ja miten huolehdimme niiden suojaamisesta. Lue lisää.

Ok